Logo deschakelbarendrecht.nl
Wethouder Nico Bults probeert de begroting sluitend te maken zonder de Eneco-gelden.
Wethouder Nico Bults probeert de begroting sluitend te maken zonder de Eneco-gelden. (Foto: )

Voorjaarsnota: weg vrij voor bezuinigingen

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met de Voorjaarsnota 2021. Daarmee kan het college aan het werk om de begroting voor 2021 – 2024 samen te stellen. Daarbij moet zeker vijf miljoen euro worden bezuinigd.

Barendrecht geeft de laatste jaren meer geld uit dan er binnenkomt. Dit voorjaar heeft de gemeentelijke accountant gewaarschuwd dat het zo niet langer door kan gaan. Er is nu afgesproken dat de gemeentelijke belastingen worden verhoogd en dat tarieven kostendekkend worden gemaakt. Er zal rekening worden gehouden met de effecten van de Corona crisis.
Volgens Matthijs van der Welle (VVD) staat Barendrecht op ‘een kantelpunt’. “Het kan zo niet langer, we moeten de trend doorbreken.”

Lennart van der Linden (EVB) wilde de voorjaarsnota wel steunen, als de coalitie twee wijzigingen zou aanbrengen. EVB wil een onderzoek naar de gemeenschappelijke regelingen waar Barendrecht aan deelneemt (zoals de Veiligheidsregio, Nieuw-Reijerwaard en het recreatieschap). EVB hoopt te kunnen bezuinigen door met regelingen te stoppen. EVB stelde ook voor om te bezuinigen op het college van burgemeester en wethouders.
De coalitiepartijen wezen de voorstellen van EVB af, omdat het college nu al de opdracht heeft om alles te onderzoeken. Een onderzoek naar de gemeenschappelijke regelingen zou bovendien onmogelijk aan het eind van de zomer klaar kunnen zijn. EVB stemde daarop tegen de Voorjaarsnota.
Het bezuinigen gaat lastig worden. VVD en SGP/CU wezen erop dat bijvoorbeeld de tarieven van begrafenissen niet zomaar verhoogd kunnen worden. Recent zijn kinderbegrafenissen juist gratis gemaakt. Het bezuinigen op sport en cultuur is evenmin eenvoudig, zei Johan Lengkeek (CDA): “We gooien dan iets weg wat je nooit meer terug krijgt.” Juist in de tijd van lockdown is het belang van sport en cultuur extra duidelijk geworden.

Wethouder Nico Bults (D66) probeert om de begroting sluitend te krijgen zonder de Eneco-gelden. Als bezuinigingen pas na enige tijd resultaat opleveren, zouden de Eneco-gelden gebruikt kunnen worden om in de eerste jaren de begroting sluitend te maken. De begroting wordt eind augustus of begin september aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer berichten