Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Gefaseerde nieuwbouw voor Laurens Borgstede

BARENDRECHT - Het pand van Borgstede is van oorsprong een verzorgingshuis en voldoet in mindere mate aan de steeds zwaarder wordende verpleeghuiszorg die nodig is voor kwetsbare ouderen. De afgelopen jaren hebben zij hiervoor meerdere mogelijkheden onderzocht. Woonzorg Nederland en Laurens hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin ze de handen ineen slaan voor nieuwbouw van Borgstede op dezelfde locatie: een modern woonzorgcentrum met 99 intramurale plaatsen. Ze verwachten te starten met de bouw in het eerste kwartaal van 2021.

Toekomst
“Met het nieuwe Borgstede zorgen zij voor een fijne woonomgeving voor ouderen met een intensieve zorgvraag en een fijne werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast wordt Borgstede een integraal onderdeel van een sociale hub in de wijk in combinatie met het dienstencentrum en aanleunwoningen. Zo blijven we ook in de toekomst een samenwerkingspartner voor wonen, zorg en welzijn én kunnen we voldoen aan de steeds zwaarder wordende verpleeghuiszorg die wordt gevraagd”, vertelt Bea Koop, locatiemanager Borgstede.

Blijven wonen en werken
‘’Het uitgangspunt is om de bouw gefaseerd plaats te laten vinden, zodat bewoners tijdens de nieuwbouw in Borgstede kunnen blijven wonen en de medewerkers er kunnen blijven werken. Tevens blijven wij, afhankelijk van de bouwfase, nieuwe bewoners verwelkomen. Het dagelijks leven blijft gewoon doorgaan zoals ouderen van ons gewend zijn. Natuurlijk heeft de nieuwbouw impact op de bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden. Daarom vindt intensief overleg plaats met de betrokken partijen om overlast van de sloop en de nieuwbouw tot een minimum te beperken. Alle afspraken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld dat wij de kwaliteit van zorg tijdens de bouw garanderen en dat wij de betrokkenen partijen open en tijdig informeren over ontwikkelingen.”

Meer berichten