Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Eenrichtingsverkeer Dorpsstraat

BARENDRECHT - De verkeerssituatie rond het Doormanplein wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt. Eerder dit jaar werd de horeca daar gelegenheid geboden hun terrassen uit te breiden als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de Dorpsstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en aanvullende maatregelen rond het Eilandje van Goud worden getroffen. De maatregelen gelden van 17 augustus tot maandag 19 oktober 2020. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht namen hiertoe samen het initiatief.

Wat verandert er?
Vanaf 17 augustus is in de Dorpsstraat alleen eenrichtingsverkeer mogelijk voor autoverkeer van oost naar west. Autoverkeer vanuit het Oude Dorp kan door deze maatregel niet via de Dorpsstraat of Singel richting de Schaatsbaan rijden. Voor het uitgaande verkeer zijn twee mogelijk routes beschikbaar:

1. Via Dorpsstraat West naar Boerhaavelaan;

2. Via Singel – Meidoorn – Hoefslag naar Schaatsbaan.

Aanpassingen rond Eilandje van Goud2
Om een verkeersveilige situatie te creëren rond het Eilandje van Goud worden daar aanvullende maatregelen getroffen. Nabij het Eilandje van Goud worden borden geplaatst om het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat aan te duiden. Vanaf de Dorpsstraat wordt uitgaand verkeer verwezen naar de Dorpsstraat westzijde (4) en Singel-Meidoorn (5). Ten zuiden van het Eilandje van Goud (2) wordt tweerichtingsverkeer toegestaan.

Waarom nemen we deze maatregelen?
In 2019/2020 hebben de gemeente, Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht gesprekken gevoerd over het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte van het Oude Dorp. Daarbij is gesproken over een ander gebruik van het Doormanplein. Ook zijn de mogelijkheden voor een andere inrichting van de Dorpsstraat met meer ruimte voor fietsers en voetgangers verkend. Vanwege de unieke situatie van het afgesloten Doormanplein kunnen we nu het instellen van eenrichtingsverkeer in een realistische situatie testen met deze tijdelijke maatregelen.

Monitoring en evaluatie
De verenigingen en de gemeente hebben afgesproken samen de tijdelijke situatie te monitoren. Tijdens en na afloop van de maatregelen krijgen inwoners en ondernemers de mogelijkheid om ervaringen te delen. Daarom worden vanaf september enquêtes afgenomen en regelmatig gesprekken gevoerd met betrokkenen. Daarnaast worden verkeerstellingen uitgevoerd om de effecten op de verkeersstromen te meten. De ervaringen en verkeerstellingen vormen input voor een belangenafweging voor de uitwerking van een ontwerp voor de toekomstige situatie.

Meer berichten