Logo deschakelbarendrecht.nl
Vergaderen achter plexiglas in de raadszaal die is aangepast aan de coronaregels.
Vergaderen achter plexiglas in de raadszaal die is aangepast aan de coronaregels. (Foto: )

Begroting Barendrecht voor 2021 zonder greep in de reserves

BARENDRECHT – Voor het eerst in lange tijd heeft de gemeente Barendrecht een sluitende begroting, zonder een beroep te doen op de reserves. Om dit te bereiken moet vier miljoen bezuinigd worden. Uitgangspunt blijft het behoud van bestaande voorzieningen. De Enecogelden worden voor deze begroting nauwelijks gebruikt. Daar komt een apart voorstel voor. “Er is een wonder verricht”, zegt wethouder Cees Schaap.

Burgemeester en wethouders presenteerden de nieuwe begroting dinsdagmiddag in de raadszaal. Deze is met plexiglazen schermen helemaal ingericht om corona-bestendig te kunnen vergaderen. Het is een toepasselijke plek voor deze presentatie, want corona heeft ook invloed op de financiën van de gemeente. De regering heeft beloofd dat de burgers financieel niets zullen merken van de coronacrisis. Er komt nu wel geld van het Rijk naar de gemeente om die belofte waar te kunnen maken. “Wat het effect van covid-19 (corona) in 2021 wordt, is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk”, zegt wethouder van financiën Nico Bults (D66).

Het college wil zo min mogelijk bezuinigen op openbaar groen en blijft investeren in zorg, duurzaamheid en veiligheid. Ook blijft het college inzetten op het realiseren van betaalbaar wonen en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Mensen die weinig te besteden hebben, worden zoveel mogelijk ontzien. Het college heeft besloten het OZB-tarief voor woningen te bevriezen. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief voor niet-woningen iets te verhogen. Ook na deze verhoging blijft Barendrecht ruim onder het landelijk gemiddelde. Ook het college draagt wederom zelf bij. Begin dit jaar is al een besparing doorgevoerd. En het college schrapt ditmaal nog meer in haar eigen budgetten. Hierdoor zijn de uitgaven voor bestuur al 30 procent minder dan in 2018.

Burgemeester Jan van Belzen (SGP) heeft de jaarlijkse Veiligheidsdag moeten schrappen. Hij verwacht dat een deel van de Enecogelden kan worden ingezet voor veiligheid.

Op het beleidsterrein van wethouder Reshma Roopram (sociaal domein, PvdA) wordt geld bespaard door de wettelijke taken efficiënter uit te voeren. Bij de niet wettelijke taken worden kleine besparingen geboekt. “Het is de bedoeling dat de inwoners niet direct het verschil zullen voelen.”
Het project AutoMaatje stond eerst als éénmalig in de boeken, maar wordt voor meerdere jaren gegarandeerd. “En op het ouderenbeleid bezuinigen we niet”, verzekert de wethouder.

Wethouder Cees Schaap (VVD) spreekt met de BAR-organisatie over een flinke bezuiniging. Volgens Schaap kan er bezuinigd worden door minder mensen extern in te huren (eventueel vervangen door vaste medewerkers), natuurlijk verloop en efficiency.
Het beheer van de buitenruimte kan op het zelfde niveau blijven, hoewel de aanbesteding duurder lijkt uit te vallen. “Daar ben ik wel blij mee.”

Wethouder Arnoud Proos (SGP/CU) heeft een meevaller, omdat de nieuwbouw van de basisscholen De Tweemaster en De Ark is uitgesteld. Volgens de wethouder zijn de scholen nu zelf ‘bouwheer’ en hebben zij het besluit genomen.

Wethouder Peter Luijendijk (CDA) heeft een meevaller omdat er door bouwprojecten meer leges binnenkomen dan was verwacht. Met de Enecogelden hoopt hij de Top 10 van onveilige wegen in Barendrecht veiliger te maken. Voor verbetering van het openbaar vervoer is geen geld.

Wethouder Tanja de Jonge (GL) gaat minder geld uitgeven voor de klimaatplannen die zijn vastgelegd in de Warmtevisie. Voor de energietransitie op de bedrijventerreinen BT Oost en Vaanpark komt geen eigen projectorganisatie. De projecten worden ondergebracht bij projectleiders die al met de bedrijventerreinen bezig zijn.
In de wijken Paddewei, Centrum en Noord wordt langzaam gestart met het gebruik van aardwarmte. De wijk Vrijenburg wordt ‘all electric’, maar voorlopig ligt de nadruk daar op het bevorderen van besparing en het zelf opwekken van energie. “Er wordt zo een goed fundament neergelegd voor de toekomst”, aldus de wethouder.

Wethouder Nico Bults spreekt tegen dat de gemeente de huldiging van jeugdige sporters schrapt, zoals EVB stelt. “Wat mij betreft gaat het door, maar in een aangepaste vorm.” Bults wil de huldiging onderbrengen bij mensen uit de sportwereld, zoals eerder gebeurde met het Sportgala.

Het college legt de Begroting 2021-2024 met de bijbehorende investeringen en bezuinigingen voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad vergadert hierover tijdens een commissievergadering Planning & Control op maandag 26 oktober 2020. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 10 november 2020.

Meer berichten