Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>(archieffoto)</p>

(archieffoto)

(Foto:)

College wil Veiligheid en Leefbaarheid in de wijken vergroten

BARENDRECHT  – Het Barendrechts college wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijken vergroten. Daarom stelt het college de raad voor om extra middelen vrij te maken voor verkeers- en sociale veiligheid. Dit voorstel vloeit voort uit de motie ‘Barendrecht verkeers- en sociaal veilig’ van juli dit jaar.

In de integrale aanpak die moet leiden tot een verkeersveilig Barendrecht ligt de hoogste prioriteit bij het aanpakken van locaties waar veel jongeren bij ongevallen zijn betrokken. Locaties waarbij meerdere doelgroepen profijt hebben van een verbetering, genieten de voorkeur boven locaties gericht op één doelgroep. De volgende maatregelen zijn daarom opgenomen in het raadsvoorstel: aanpak van onveilige locaties, een veilige inrichting van 30 km/h wegen en een herinrichting van wegen naar 30km/h.

Om de integrale en sociale veiligheid te vergroten wil het college cameratoezicht- en bewaking uitbreiden. Daarnaast moet jeugd- en buitensporig geweld worden verminderd door vanuit de reguliere hulpverlening vroegtijdig gedrag op te merken en hierop in te grijpen. Ook zal toezicht en handhaving worden uitgebreid. Door het inzetten van meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) voor het vergroten van leefbaarheid en wijkveiligheid én het kunnen uitvoeren van de VTH-taken (Vergunningen, Toezicht & Handhaving).

Het voorstel wordt tijdens de commissie ruimte op 27 oktober oriënterend besproken. De gemeenteraad besluit 10 november of extra geld wordt vrijgemaakt voor de verkeers- en sociale veiligheid. Hierna zal het college de raad een definitief voorstel ter besluitvorming aanbieden.

Meer berichten