Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Ingezonden brieven

Het belang van eerlijkheid en vertrouwen in de politiek

De afgelopen gemeenteraadsvergadering stonden coalitie en oppositie in een slecht geleid debat lijnrecht tegenover elkaar. 15 tegen 14. Zoals wel vaker. Centraal stond het handelen van onze fractievoorzitter. Wij stelden kort na de eerste lockdown vragen over het vermeend overtreden en relativeren van de COVID-regels door wethouder volksgezondheid Reshma Roopram (PvdA) tijdens een horecabezoek.

Die COVID-regels waren en zijn zeer ingrijpend voor de horeca. De gemeente controleert hier streng op. En dreigde destijds met torenhoge boetes. Een wethouder is als vertegenwoordiger van het college van B&W verantwoordelijk voor het opleggen en handhaven van deze regels. Die eigen regels vervolgens niet kennen, in het openbaar niet naleven en bagatelliseren: dat kan niet. Dat hebben wij aan de kaak gesteld.

In plaats van een reprimande aan en excuses van de wethouder, volgde een werkwijze volgens het klassieke ‘shooting the messenger’. De journalist die over het voorval publiceerde kreeg als eerste een advocaat op zijn dak. De krant weigerde rectificatie. Burgemeester Van Belzen stuurde een advocaat op de horecaondernemer af. Niet voor een goed gesprek, maar met een waslijst aan vragen over de al-dan-niet Corona-proof bedrijfsvoering. Tenslotte werd diezelfde advocaat op ons, de oppositie, afgestuurd.

Dat laatste nadat anonieme melders – vermoedelijk vier politici van coalitiepartijen – een integriteitsmelding deden bij de burgemeester. Na een maandenlange geheime procedure fabriceerde de burgemeester een ondeugdelijk memo, dat hij pardoes de gemeenteraad in slingerde. In het raadsdebat hierover weigerden wethouder en burgemeester vervolgens ieder commentaar. De burgemeester stuurde nadien wel een veroordelende ingezonden brief aan deze krant.

Wij hebben daarop hoogleraar Elzinga, een absolute autoriteit staats- en gemeenterecht, gevraagd om een tweede lezing. Diens oordeel blijkt vernietigend. Waar wij vorige week spraken van broddelwerk, spreekt Elzinga onder andere van ‘een giftige cocktail waarbij waarheidsvinding en een enigszins objectief oordeel wel buiten beeld moesten verdwijnen’.

Wij waarderen burgemeester Van Belzen als burgervader. Maar zijn bedenkelijke optreden als ‘hoeder van de integriteit’ vraagt om bezinning en reflectie. Wij vinden de gang van zaken antireclame voor de lokale politiek. De kwestie had snel en simpel kunnen worden afgedaan met excuses van de wethouder en het uitspreken van steun aan de lokale horeca. Dat had ‘een moddergevecht’, tijd en gemeenschapsgeld en gescheeld. Tijd en geld dat wij liever besteden aan het mooi, schoon en veilig houden van onze Barendrechtse samenleving.

De veertien fractieleden van Echt voor Barendrecht


Sorry,

Vandaag zit ik 140 dagen in de Raad.
Een eer om de burgers van de gemeente Barendrecht te mogen dienen.
Een eer om wat voor alle burgers van Barendrecht te mogen betekenen.
Vandaag moet mij het volgende van het hart.

Sorry, burgers van Barendrecht voor hoe wij ons in de gemeenteraad van Barendrecht gedragen.
Sorry, oppositie van Barendrecht, dat ik u het gevoel heb gegeven dat u niet meetelt.
Sorry, dat ik een drankje heb gedaan.
Sorry, dat ik voor de motie van treurnis heb gestemd.
Sorry, dat ik een foto op social media heb geplaatst.
Sorry een eenvoudig woord.
Sorry met slechts 5 letters kan je zomaar weer in gesprek raken.

Een gesprek die kan leiden tot samenwerking. Samenwerking die beter is voor Barendrecht. Beter voor iedereen.

Sorry, collega raadsleden probeer het eens te zeggen. We zouden zomaar in gesprek kunnen raken. Wat weerhoudt u? Waar zegt u sorry voor?

Marcel Eichhorn
Raadslid PvdA Barendrecht


Schandalige aanval op burgemeester!

De burgemeester van Barendrecht, Jan van Belzen, staat al jaren bekend als een integere man. Een burgervader die in Barendrecht geliefd is, iemand die een luisterend oor heeft en altijd het goede voor Barendrecht en haar inwoner wil.

Onze burgervader wordt nu publiekelijk aangevallen door de EVB; hij had het onderwerp Integriteit niet mogen bespreken in de gemeenteraad.

Onlangs bleek uit een onafhankelijk onderzoek dat de EVB (bij monde van haar fractievoorzitter Lennart van der Linden) een wethouder onterecht beschuldigd had van overtreden van de “Coronaregels”. Twee onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat deze overtredingen nooit hebben plaatsgevonden en dat de EVB-fractie de integriteitsafspraken overtrad.

De burgermeester vond ook dat transparantie en openheid rondom dit onderwerp belangrijk was en agendeerde daarom het integriteitsonderzoek op de agenda van de gemeenteraad.
In het openbare debat van vorige week bleek dat de EVB vindt dat; openheid en transparantie bij een publieke functie horen en daarom werd de integriteitsvraag niet aan de desbetreffende wethouder verstuurd maar naar de pers zonder enige controle op waarheid.

Nu blijkt dat de EVB een derde (prof. dr. Elzinga) gevraagd heeft om zijn mening te geven hierover en dan met name het handelen van de burgemeester hierin; De kern daarvan is dat dit nooit besproken had mogen worden in de gemeenteraad.

Kennelijk is de openheid en transparantie die de EVB zelf bepleit bedoeld voor iedereen, maar niet voor de EVB zelf. En als het dan toch gebeurt dan deinst men er ook niet voor terug om, na beschadigen van een wethouder, ook onze burgervader publiekelijk te beschadigen. Een schandalige actie vinden wij waar wij ons krachtig van distantiëren.
Het zou de EVB-fractie sieren als er excuus gemaakt zou worden richting onze burgervader. Alleen dan ligt samenwerking op basis van fatsoen in het verschiet.

CDA Barendrecht,

Meer berichten