Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Repaircaf&eacute;.</p>

Repaircafé.

(Foto:)

Politieke steun voor kleine initiatieven

BARENDRECHT – In de gemeenteraad tekent zich brede steun af voor het subsidiëren van een aantal in initiatieven die in de begroting van het college buiten de boot vallen. Dat bleek maandag in de vergadering van de raadscommissie Planning en Control.

Willem de Graaf, secretaris van het Repair Café, vertelde dat zijn organisatie 3000 euro subsidie heeft aangevraagd. Dat blijkt bij nader inzien niet voldoende te zijn. De kosten van de bankrekening en de website vallen hoger uit dan verwacht. Bovendien moet het repair café op zoek naar een nieuwe ruimte. In de bibliotheek is het niet mogelijk om te lassen. Grote slijp- en boormachines zijn daar ook niet welkom. De Graaf wil gaan praten met Loods 38. Wethouder Cees Schaap bood aan om mee te denken.

Marcel van Prehn (D66) bereidt een motie voor om de Voedselbank, Kledingbank Uniek en het Diakonaal Noodfonds éénmalig een subsidie van 10.000 euro te geven. Deze drie organisaties ontvangen door de coronacrisis meer aanvragen om hulp dan normaal.

Ook de PvdA legde een motie voor. Deze partij wil 2021 een eenmalige subsidie te verstrekken aan Stichting Velerlei, De Barendrechtse Uitdaging, Stichting Kleurrijk en Repair Café Barendrecht. Door de subsidieregels krijgen de eerste drie organisaties tot nu toe geen subsidie. Het repair café is nieuw.

“De fractie van PvdA Barendrecht acht het noodzakelijk dat deze organisaties in hun taken financieel gesteund worden door de gemeente. Net als andere organisaties die deze steun wel al jaren krijgen. De coronacrisis en maatregelen raken alle inwoners, maar ook organisaties. In een tijd van crisis kunnen de vrijwilligers een verschil maken, maar dat kunnen zij niet zonder middelen”, stelt de PvdA. Per organisatie zou 10.000 euro nodig zijn.

Andere partijen reageerden welwillend op de twee moties. “Hoe kan het dat prachtige initiatieven die Barendrecht Barendrecht maken hier moeten bedelen”, vroeg Lennart van der Linden (EVB) zich af.

Matthijs van der Welle (VVD) vond het erg toevallig dat iedereen precies 10.000 euro nodig heeft. “Kijk welke organisaties in de knel zitten. Kom dan met een onderbouwd voorstel hoe we ze kunnen helpen”, stelde hij. Ada Dekker (GL) stelde voor om de wethouder met deze organisaties in gesprek te laten gaan. Dan moet ook gekeken worden naar het geld dat ze in 2022 nodig hebben.

Op 10 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2021. Marcel van Prehn denkt dat de partijen het voor die datum eens worden over het steunen van deze organisaties.

Meer berichten