Wmo-raad spreekt met bezoekers Middenbaan
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Wmo-raad spreekt met bezoekers Middenbaan

BARENDRECHT - Leden van de Wmo-raad hebben afgelopen week ideeën opgehaald voor de Lokale Inclusie Agenda van Barendrecht. Ze gingen in gesprek met bezoekers van winkelstraat Middenbaan.

De eerste reactie van een passant, nog voordat de Wmo-raad goed en wel van start ging, klonk inmiddels vertrouwd: “Hoe verzinnen ze het om dat gemeenteplein zo aan te leggen? Kunnen ze dat niet beter doen?”

Opvallend was dat best veel mensen in eerste instantie aangeven dat ze niemand met een beperking kennen, maar gedurende het gesprek toch behoorlijk wat ervaring blijken te hebben. Mensen associëren anderen of zichzelf kennelijk niet zo snel met het hebben van een beperking. “Dat is op zichzelf een goede zaak,” zegt voorzitter Arend Wesdijk. “Mensen zijn veel meer dan alleen hun beperking.” Toch wil de adviesraad meer aandacht voor de inclusieve samenleving: “Veel mensen, organisaties en ook de gemeente zijn zich te weinig bewust van de belemmeringen die mensen met een beperking ervaren. Bewustwording is dus nodig om de situatie te verbeteren en iedereen kan meedoen.”

Wanda Schouten, lid van de Wmo-raad, sprak een moeder van een dochter met een verstandelijke beperking: “Zij maakt zich zorgen om haar dochter. Zij verdient te weinig om een eigen woning te kunnen betalen. Ook de bureaucratie is een zware belasting.”

Een jonge vrouw, net geslaagd, is opgegroeid met klasgenoten met een verstandelijke beperking. Ze reageert verbaasd als haar wordt gevraagd of ‘dat inclusieve onderwijs’ is bevallen: “Bestaan der dan aparte scholen voor speciaal onderwijs? Ik vind het normaal dat we samen naar school gaan. Maar soms vroeg mijn verstandelijk beperkte klasgenoot ook wel veel aandacht. Dat maakt het wel eens zwaar.”

Winkels zouden toegankelijker moeten zijn voor mensen met een beperking, vonden veel ondervraagden. Maar dat kan ook komen doordat de gesprekken in de winkelstraat plaatsvonden. Sommigen attenderen op de moeilijkheden die mensen in een rolstoel ervaren, anderen vinden dat veel winkels nog niet goed kunnen omgaan met mensen met dementie.

De ideeën worden opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda op www.platformhandicap.nl.

Meer berichten