Toegankelijk stemmen voor iedereen
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Toegankelijk stemmen voor iedereen

BARENDRECHT – Bij de komende verkiezingen moet ervoor worden gezorgd dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van hun stemrecht. De motie ‘Toegankelijk stemmen voor iedereen’ werd dinsdag door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De motie was opgesteld door GroenLinks (GL) en mede ingediend door PvdA, SGP/CU en D66. Er wordt onder meer gevraagd om informatie in begrijpelijke taal voor laaggeletterden en stembureaus zonder drempels. Ook moet er voor mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid komen om, voorafgaand aan de stemdatum, te kunnen ‘proefstemmen’. Assistentie in het stemhokje blijft verboden.

De VVD stemde tegen. Volgens de VVD wordt er al veel gedaan en kunnen mensen hun eigen begeleiders inschakelen. De motie zou daarom overbodig zijn. Van EVB stemden Lennart van der Linden en Cicilia Rijsdijk tegen. Daarmee werd de motie met 24 – 5 aangenomen.

Het komt zelden voor dat de fractie van EVB verdeeld stemt.

Meer berichten