[Ingezonden mededeling] Rustige nieuwjaarsnacht niet geheel schadevrij
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:
Ingezonden mededeling

Rustige nieuwjaarsnacht niet geheel schadevrij

Het is een jaarlijks terugkerende discussie: die over de vele incidenten tijdens nieuwjaarsnacht. Daar waar vuurwerk en alcohol in overvloed zijn, vinden tal van incidenten plaats. Zelfs afgelopen jaarwisseling met vuurwerkverbod, die op de meeste plaatsen veel rustiger verliep dan normaal, verliep niet geheel vlekkeloos. Ook in Barendrecht verliep de jaarwisseling rustiger dan anders, maar ook hier werden her en der ruiten en andere zaken vernield. Geweld tegen hulpverleners kwam in deze gemeente dit jaar niet voor. Desondanks zijn ook vernielingen vervelend. Zeker voor wie met de schade blijft zitten en dat gebeurt niet zelden. 

Vuurwerkverbod 

Het grote verschil tussen afgelopen jaarwisseling en eerdere nieuwjaarsnachten is natuurlijk het vuurwerkverbod. Vooralsnog eenmalig, om de zorg te ontlasten vanwege de coronacrisis. Vanwege die coronacrisis waren feesten en samenscholingen ook niet toegestaan, wat ook bijdroeg aan een rustiger verloop van de jaarwisseling. De maatregelen misten hun uitwerking overigens niet. Zo was het veel minder druk op de eerste hulp dan in andere jaren. Specialisten uit diverse ziekenhuizen en behandelcentra in deze regio geven aan dat het zelfs de rustigste jaarwisseling was die ze ooit meemaakten en dat het aantal vuurwerkslachtoffers aanmerkelijk lager was. 

Schade aan voertuigen 

Een vernielde ruit bij een kinderdagverblijf en een vernield speeltoestel bij een basisschool is de tot nu bekende schade van de nieuwjaarsnacht. Dat valt mee in vergelijking met het verleden, al heeft iemand met schade weinig aan die wetenschap. Wie schade overhoudt aan de nieuwjaarsnacht loopt namelijk grote kans met deze schade te blijven zitten. Dat geldt in het bijzonder voor autobezitters met de goedkoopste autoververzekering. Wie zijn voertuig slechts wa verzekerd heeft, zal alle geleden (vuurwerk)schade meestal zelf moeten betalen, indien de daders niet worden gevonden. Iets dat bij vuurwerkvandalisme zelden gebeurt. Wie wel een allriskverzekering heeft en vuurwerkschade lijdt, valt na vergoeding daarvan overigens niet terug in schadevrije jaren. 

Schade aan woningen en opstallen 

Wie, net als de het kinderdagverblijf en de basisschool, slachtoffer wordt van vandalisme, schade lijdt aan opstallen, woning of pand, kan zich mogelijk beroepen op een vergoeding vanuit de opstalverzekering. De meeste woningeigenaren hebben zo’n verzekering, dat geldt ook voor verhuurders. In dergelijke gevallen is de kans dus een stuk kleiner dat het slachtoffer blijft zitten met de schade. Wel kan het zijn dat specifieke schade, zoals brand- of rookschade aan de buitenzijde van de woning, niet onder de standaarddekking valt. Ook kennen veel opstalverzekeringen een eigen risico, waardoor een deel van de schade alsnog voor rekening van het slachtoffer komt. Zo beschouwd zal lang niet iedereen er rouwig om zijn dat er dit jaar minder vuurwerk de lucht in ging. Dat scheelt een hoop schade aan lijf en goed. 

Meer berichten