‘Stop huur voor sportverenigingen in coronatijd’
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Sporthal De Driesprong.</p>

Sporthal De Driesprong.

(Foto: )

‘Stop huur voor sportverenigingen in coronatijd’

BARENDRECHT - Nu het kabinet de coronamaatregelen wederom verlengd, wil Echt voor Barendrecht (EVB) dat de gemeente Barendrecht de huur kwijtscheldt aan Barendrechtse (sport-)verenigingen. Raadslid Willem Booij (EVB) dient daarvoor tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 januari een voorstel in. 

Willem Booij: “Net als veel ondernemers, worden ook Barendrechtse (sport)verenigingen hard geraakt door de coronacrisis. De kantines zijn verplicht gesloten, maar de vaste lasten lopen door. Het college van B&W in Barendrecht schold eerder de huur over de periode maart tot en met mei 2020 aan verenigingen kwijt, maar de ons omringende gemeentes waren veel ruimer in hun compensatie. Sinds november zitten we daarnaast in een nieuwe lockdown zitten, waarvan het eind nog niet in zicht is. Bij veel verenigingen staat het water nu echt tot aan de lippen.”

Reactie

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving reageerde wethouder Cees Schaap op de motie. Hij vertelde dat er voor de sportverenigingen een vergoeding is geweest vanuit het Rijk. Deze is gebruikt om de huurachterstand (gedeeltelijk) mee te betalen.
De gemeente heeft ook andere huurders. Voor hen komt er wellicht een aparte vergoeding vanuit het Rijk.
De wethouder wil nog voor de raadsvergadering met een brief komen over dit onderwerp. Nu de situatie langer duurt dan aanvankelijk werd gedacht, kan hij zich voorstellen dat er tot het eind van de coronaperiode wordt gewacht met het inventariseren van het probleem en het kwijtschelden.
VVD, CDA, SGP/CU, GroenLinks en PvdA staan positief tegenover de motie, maar willen de brief van de wethouder afwachten. Indiener Willem Booij is bereid om naar aanleiding van de brief de motie aan te passen. Zijn bedoeling is om te voorkomen dat de sportverenigingen de huurachterstand ‘als een zwaard van Damocles’ boven het hoofd hebben hangen.

Meer berichten