Vragen over betere verbinding tussen Middenbaan en Oude Dorpskern
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Vragen over betere verbinding tussen Middenbaan en Oude Dorpskern

BARENDRECHT – CDA en GroenLinks willen van het college weten hoe het staat met de betere verbinding tussen de Middenbaan en de Oude Dorpskern.

Nu gebouw De Heemraad bijna gereed is, zijn alle kanten van het kruispunt volgebouwd. Ook is de Schaatsbaan vernieuwd

“Dit waren de onder andere de voorwaarden waaraan voldaan moest worden om vervolgens naar de functie van het kruispunt zelf te kunnen kijken volgens voormalige wethouders en raadsleden bij diverse bijeenkomsten van Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht”, stellen CDA en GroenLinks.

“Is het college bekend met het feit dat het opheffen van de barrière tussen het winkelgebied de Middenbaan/ ’t Vlak en de oude Dorpskern aansluiting vond binnen het project “Centrumaanpak” van de gemeente?”, vragen de twee partijen.

Ze verwijzen naar Projectgroep Oude Dorpskern, waarmee de gemeenteraad eind 2014 heeft ingestemd. Daaraan werd naast de gemeente en de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht, ook deelgenomen door de Historische Vereniging Barendrecht, de Dorpskerk, horeca op het Doormanplein, bewoners van de Oude Haven en een vertegenwoordiging van VVE Heuvelsteyn en VVE De Boom.

‘Het opheffen van de barrière tussen het winkelgebied de Middenbaan/ ’t Vlak en de oude Dorpskern’ was één van de prioriteiten voor de projectgroep. GroenLinks en het CDA willen weten hoe het staat met de plannen. Ook verwijzen ze naar ideeën uit het verleden.

“Is het college bekend met het feit dat in het verleden serieuze plannen zijn gemaakt om een “brug” te slaan tussen Middenbaan en Doormanplein door middel van een aanpassing van het kruispunt in de vorm van een ‘rood groene loper’?”

Meer berichten