D66 stelt vragen over AED
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

D66 stelt vragen over AED

BARENDRECHT – Naar aanleiding van de actie van bewoners van de Akkerwinde om geld in te zamelen voor een AED in hun straat, heeft D66-raadslid Marcel van Prehn vragen gesteld aan het college.

‘Het AED netwerk is momenteel nog niet 100 procent dekkend in Barendrecht. De wethouder heeft in haar brief van 29 augustus 2019 aangegeven om te streven naar een volledig dekkend AED netwerk in het eerste kwartaal van 2020.” Van Prehn wil weten hoe de dekking in Barendrecht nu is. Ook vraagt hij of de Akkerwinde één van de ontbrekende locaties is.

“Ziet het college mogelijkheden om deze actie te ondersteunen wanneer het nodig is om een AED te realiseren op deze lokatie?”, vraagt Marcel van Prehn. Hij heeft ook een vraag over de AED in het het gemeentehuis.

“Het gemeentehuis beschikt over een AED. Deze AED is echter niet beschikbaar wanneer het gemeentehuis gesloten is (een zogenaamde 24/7 AED). Geldt dit voor meerdere AED’s die bij gemeentelijke gebouwen geplaatst zijn? En zijn er mogelijkheden om hier dan toch 24/7 AED’s van te maken?”

Meer berichten