Kindpakket 1635 keer toegekend in 2020
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>In 2019 werden met het Kindpakket veel kinderen van een passende fiets voorzien.&nbsp;</p>

In 2019 werden met het Kindpakket veel kinderen van een passende fiets voorzien. 

(Foto:)

Kindpakket 1635 keer toegekend in 2020

BARENDRECHT – In 2020 zijn in totaal 1635 kindpakketten toegekend waarmee 704 kinderen zijn bereikt. Het kindpakket heeft dan ook fors meer kinderen kunnen ondersteunen dan tijdens de pilot in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld geeft uitvoering aan de regeling van het kindpakket en is in Barendrecht per 1 juli 2020 gestart met vormgeven van het kindpakket in natura. De meeste behoefte ligt bij de kindpas en de schoolspullenpas. Op de derde plek staat het aanvragen van een fiets. Gemiddeld zijn 4 tot 5 aanvragen per gezin ingediend.

“Dat we meer kinderen hebben kunnen helpen dan tijdens de pilot in 2019 is een heel positief resultaat,” aldus wethouder Reshma Roopram. In de pilot werden 439 kinderen bereikt.

Kosten
In de korte periode dat Stichting Leergeld actief is in Barendrecht is het totale beschikbare budget uitgegeven. Er is meer uitgegeven dan er beschikbaar was, Leergeld heeft uit eigen middelen 31.415 euro bijgedragen. Dat geld komt uit het algemeen bestemmingsfonds van Stichting Leergeld en een door Leergeld verkregen SZW-subsidie.

Stichting Leergeld treedt ook op als intermediair voor Jarige Job en Stichting Altijd Feest. Met Stichting Altijd Feest is ondertussen een samenwerking gestart. Iedere maand kan Stichting Leergeld één kind van een themaverjaardag voorzien.

Effecten corona
Vanwege corona heeft Stichting Leergeld de dienstverlening meer op afstand moeten organiseren. Gezinnen zijn proactief telefonisch benaderd en naast het bieden van concrete hulp bij aanvragen, bood Stichting Leergeld een luisterend oor en waar mogelijk ook extra hulp, of verwees gezinnen door naar andere organisaties.
De vrijwilligers van Stichting Leergeld hebben aangegeven dat opviel dat met name kinderen die een extra rugzakje hebben, aanzienlijk meer moeite hebben met de sociale isolatie als gevolg van de coronamaatregelen. In deze gevallen heeft Leergeld gezinnen die daarvoor openstonden doorverwezen naar andere organisaties.

Meer berichten