Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Jan Hogeweg in 2006.&nbsp;</p>

Jan Hogeweg in 2006. 

(Foto: )

In memoriam: ‘oud-burgemeester van Smitshoek’, Jan Hogeweg, overleden

“De titel, burgemeester van Smitshoek, was een eretitel die hij kreeg voor zijn niet aflatende inzet en belangenbehartiging voor de Smitshoekse buurtschap. Of het nu ging over de dreigende opheffing van de basisschool of verdwijnen van de zorg of de effecten van de uitbreiding van de A15 of voetbalclub Smtishoek of de grootschalige nieuwbouw van Carnisselande, Jan kwam op voor ‘zijn’ buurt, als voorzitter van de wijkvereniging en als lid van die gemeenschap. De georganiseerde Koninginnedagen door het Oranje Comité waren feestelijke gebeurtenissen.

Het kunstwerk De Smidse, dat hij op 14 april 2006 onthulde, was een initiatief van hem.

Jan begon zijn loopbaan aan de Zuiderrandschool in Smitshoek. Toe aan een nieuwe uitdaging werd hij ‘hoofd der school’ van basisschool De Hoeksteen. Deze functie heeft hij ongeveer 25 jaar uitgeoefend. Binnen het schoolbestuur van de PCSOB die op een gegeven moment in een financiële crisis kwam, speelde hij als adviseur een belangrijke rol. De eenheid bewaren en samen verder was zijn geslaagde inzet.

Jan was CDA-raadslid van 1982 tot 1994, waarvan de laatste jaren fractievoorzitter. Jan was praktisch ingesteld en zocht naar haalbare oplossingen. In die tijd bemiddelde hij tussen bestuur zittend wethouder Leen Kok en een ambitieuze fractievoorzitter (ik) in de strijd om de lijsttrekker en de kandidaat-wethouder in 1990. Het werd een compromis.

Binnen de kerkelijke gemeente was Jan eveneens actief. Hij was een sterk voorstander van het proces Samen op Weg, een traject van de Smitshoekse Gereformeerde- en Hervormde wijkgemeenten. Het samen organiseren van diensten in het kerkgebouw aan de Klompenmakerij (nu kinderopvang) in Smitshoek was mede door zijn inzet mogelijk. Later was hij mede fondsenwerver voor de nieuwbouw van Carnisse Haven. Het idee om alle nieuwkomers in de Vinex locatie Carnisselande te verwelkomen met een bloemetje kwam van hem en hij gaf er mede uitvoering aan.

Jan was een aimabele, hardwerkende man met oog voor de medemens, die veel voor de lokale samenleving heeft betekend. Hij had een innemende uitstraling en wist daardoor veel mensen te bereiken. Terecht ontving hij voor zijn inzet een koninklijke onderscheiding.

Greet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden zullen zijn liefde en toewijding missen en dierbare herinneringen koesteren. Ik wens ze daarbij veel sterkte.”

Kees Silvis

Meer berichten