Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Foto: Irma Reese Valdebenito.</p>

Foto: Irma Reese Valdebenito.

(Foto:)

Wmo-raad overhandigt eerste cultuuradvies

BARENDRECHT - De Wmo-raad overhandigde maandag 3 mei het eerste cultuuradvies officieel aan wethouder Tanja de Jonge. Het advies ‘Doe mee(r) met cultuur’ werd op verzoek van het College begin dit jaar uitgebracht. Inmiddels is de tussenevaluatie 2017-2022 door het College vastgesteld.

Wethouder De Jonge: “Het cultuuradvies van de WMO-raad is waardevol en we hebben een deel van de aanbevelingen verwerkt in de tussenevaluatie van de Cultuurnota. Ook zijn delen van het advies meegenomen in de ‘Algemene Subsidieregeling’.

De adviesraad heeft vooral gekeken naar de sociaal-maatschappelijke aspecten van het cultuurbeleid. Een belangrijk aandachtspunt is dat cultuuraanbod beter bijdraagt aan relevante thema’s in de samenleving, zoals omgangsvormen, pesten en eenzaamheid. Voorzitter Arend Wesdijk: “Cultuur gaat niet alleen over creatieve middelen, maar ook over het geheel aan normen en waarden dat we hebben. En juist creatieve vormen als theater kunnen uitstekend bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.” Het aanbod moet dan wel (wetenschappelijk) aantoonbaar bijdragen, zo stelt de adviesraad.

Andere punten van de adviesraad zijn onder meer dat de regiefunctie van het aanbod voor de jeugd verstevigd moet worden en dat een bredere definitie voor toegankelijkheid wordt gehanteerd.

Al met al is de adviesraad blij dat hen om advies gevraagd is. Wesdijk: “Cultuur en maatschappij kunnen niet los van elkaar gezien worden. Grote woorden als integraliteit komen alleen van de grond door het gewoon te doen.”

Meer berichten