Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Namens EVB verdedigden Els Schaap en Lennart van der Linden het plan. </p>

Namens EVB verdedigden Els Schaap en Lennart van der Linden het plan.

(Foto: )

Veel complimenten voor ‘Tunnelvisie’ EVB

BARENDRECHT – Het plan ‘Tunnelvisie Barendrecht’, om de verwaarloosde tunneltjes in de gemeente op te knappen, heeft Echt Voor Barendrecht (EVB) veel complimenten opgeleverd. Dinsdag 8 juni werd het plan besproken door de raadscommissie Ruimte.

De EVB wil samen met bewoners en culturele instellingen de tunneltjes in de gemeente verfraaien. Het zou bij de gebruikers een aangenaam en veilig gevoel oproepen. Bovendien betekent het een culturele impuls voor het dorp.

Kunst of niet?

Vooraf had het college een reactie gegeven. Het college waarschuwt om de tunnels vooral geen ‘kunst’ of ‘kunstwerk’ te noemen. Dat geeft onnodige complicaties, zoals het auteursrecht en het verplicht uitschrijven van een kunstopdracht. Omdat de kosten van de ’Tunnelvisie’ nog niet duidelijk zijn, stelt het college voor om te starten met een pilot (proef). Het college wil daarom de Tunnelvisie niet overnemen, maar alleen de pilot uitvoeren.

EVB stemt grotendeels in met de opmerkingen van het college en heeft de tekst van het voorstel aangepast. EVB wil na de pilot, in het voorjaar van 2023, met de gemeenteraad besluiten of de totale Tunnelvisie uitgevoerd moet worden, of dat dit toch te duur blijkt te zijn.

Jongerenwerker Steven Schaap liet de raadscommissie weten dat Kijk op Welzijn graag wil meewerken aan het project. Ook kunstenaar Ricardo van Zwol vertelde dat hij enthousiast is. Hij heeft ervaring met projecten in Rotterdam-Zuid.

Van alle partijen kregen de fractie van EVB complimenten voor het plan.

Tsjimmie Klos (SGP/CU) vraagt zich af welk veiligheidsprobleem met dit plan wordt opgelost. Ze wil wel instemmen met de pilot, maar nog niet met het hele plan. Ook PvdA en D66 willen wel een pilot, maar daarna pas beslissen over het totale plan. Ada Dekker (GL) constateert dat de tunnels een keer per jaar worden schoongemaakt. Ze wil nog met haar fractie overleggen of het geld voor het verfraaien van de tunnels niet beter anders uitgegeven kan worden.

Johan Lengkeek (CDA) stelde voor om met de tunnels net zo om te gaan als met rotondes. Die zijn geadopteerd door sponsors. Lennart van der Linden (EVB) wil die suggestie meenemen in de pilot. De CDA-fractie moet nog beslissen of ze de Tunnelvisie in de gemeenteraad zal steunen.

Matthijs van der Welle (VVD) kondigde aan dat zijn fractie het voorstel zal steunen als het op 29 juni in de gemeenteraad in stemming komt. Met de ervaring van de pilot kan dan verder worden gepraat over de uitvoering.

Vandalisme

Lennart van der Linden verzekerde de twijfelaars dat voorlopig de enige kosten voor de gemeente die zijn van het schoonmaken voordat de pilot begint. Als na afloop blijkt dat het allemaal te duur is, dan kan het plan worden bijgesteld. Vandalisme zou voorkomen kunnen worden door mensen uit de buurt bij het project te betrekken. Bovendien kan er een beschermende laag aangebracht worden, zodat de tunnel makkelijk schoongehouden kan worden. Volgens de indieners Lennart van der Linden en Els Schaap is er geleerd van de tunnel in de Groene Rede, bij de wijk Buitenoord. Daar is de beschildering van de tunnel op losse panelen aangebracht. Dat trekt vandalisme aan. Het rechtstreeks op de wand aanbrengen van de schildering is beter.

Op 29 juni stemt de gemeenteraad over de Tunnelvisie. 

Meer berichten