Leendert Mijnders (SGP/CU) brengt zijn stem uit bij de wethoudersverkiezing.
Leendert Mijnders (SGP/CU) brengt zijn stem uit bij de wethoudersverkiezing.

EVB moet alleen regeren

Algemeen

BARENDRECHT - Echt voor Barendrecht (EVB) moet alleen regeren, met drie eigen wethouders en een wethouder van buiten. Dat werd donderdag 7 april duidelijk tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Hier werden ook de eerste twee EVB-wethouders benoemd.

Anderhalve week geleden waren er nog een paar openingen om andere partijen toe te laten treden tot het college. Inmiddels hebben de leden van PvdA en D66 late weten dat hun partij niet in een coalitie met EVB stapt.

Totalitair

De deelname van SGP/CU aan de coalitie is voorgelegd aan de leden van EVB. Leendert Mijnders, de fractievoorzitter van SGP/CU, had twee weken geleden duidelijk gemaakt dat zijn fractie niet mee wil werken aan een uit breiding van de zondagopenstelling van winkels of een zondagopenstelling van de gemeentewerf. Mijnders had de overmacht van EVB in het college en de gemeenteraad toen ‘totalitair bestuur’ genoemd.

De leden van EVB hebben aangegeven dat ze een coalitie met SGP/CU niet zien zitten. Daarbij speelde vooral het verwijt van ‘totalitair bestuur’ een rol, zei fractievoorzitter Lennart van der Linden.

De term ‘totalitair’ wordt in geschiedenis en politiek vooral gebruikt voor regimes die de samenleving totaal beheersen, inclusief de media, het onderwijs en het verenigingsleven. Bij EVB vindt men dat een onterecht verwijt.

“Die zondagopenstelling? Daar zouden we wel met ze uitgekomen zijn”, zegt een EVB-lid die de ledenraadpleging bezocht. Volgens hem was het verwijt dat EVB de gemeente totalitair bestuurt, voor de leden onaanvaardbaar.

Leendert Mijnders ontkent dat hij met ‘totalitair bestuur’ EVB vergelijkt met een dictatuur. Hij heeft willen prikkelen en aandacht willen vragen voor de situatie dat zowel de gemeenteraad als het college door één partij worden beheerst.

Donderdagavond typeerde Leendert Mijnders opnieuw EVB als ‘totalitair’. Hij noemde het ook een kwalijke zaak dat SGP/CU door EVB buiten de coalitie wordt gehouden. De partij had voor continuïteit willen zorgen door het aanblijven van wethouder Arnoud Proos.

“Hoogmoed komt voor de val”, hield Mijnders EVB voor. Hij vroeg om het uitstellen van de wethoudersbenoemingen, zodat alsnog gepraat kan worden over samenwerking.

De manier waarop Mijnders de benoeming van twee EVB-wethouders typeerde, geeft weinig hoop op een goede samenwerking. “Vandaag wordt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Barendrecht”, aldus Mijnders.

Gezelligheid

Johan Lengkeek (CDA) en Cees Schaap (VVD) wezen erop dat het teruggaan van zes naar vier wethouders helemaal niet zo’n grote besparing is als EVB doet voorkomen. De wethouders in het vorige college wekten in deeltijd waardoor ze samen op 4,8 voltijds baan uitkwamen. Ze hebben allebei het gevoel dat ze met gezochte argumenten buiten het college zijn gehouden.

“Wij zitten er niet voor de gezelligheid.” Die uitspraak van Dirk Vermaat (EVB) toen hij in 2014 wethouder werd, werd aangehaald door Arie Kooijman (GL). Hij vreest onrust onder het personeel als de BAR-organisatie wordt ontmanteld. Ook is hij bang dat er meningsverschillen met buurgemeenten voor de rechtbank moeten worden uitgevochten.

Integriteit

Burgemeester Govert Veldhuijzen heeft bureau Berenschot onderzoek laten doen naar de integriteit van de kandidaat-wethouders Lennart van der Linden en Dirk Vermaat.

Er loopt bij de rechtbank nog een beroep ingediend door 14 raadsleden van EVB uit de vorige raadsperiode. Zij maken bezwaar tegen de weigering van burgemeester Jan van Belzen om bekend te maken wie de anonieme melders zijn die in 2020 hebben gemeld dat Lennart van der Linden niet integer is. De beide wethouderskandidaten hebben beloofd om zich uit deze zaak terug te trekken. Ze zullen zich als collegelid neerleggen bij de uitspraak van de Rechtbank.

In de brief van de burgemeester over de integriteit schrijft hij over ‘(de schijn van) belangenverstrengeling’. Volgens de burgemeester is er niets vreemds aan de hand. “Het zijn allemaal mensen met een verleden in dit dorp.” Daar worden bij de verdeling van de portefeuilles afspraken over gemaakt.

Lennart van der Linden gaf een korte toelichting. Hij heeft een huis gekocht op het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse Brug. Hij zal zich als wethouder niet bemoeien met de toekomst van het omliggende gebied. Van der Linden voetbalt bij BVV Barendrecht. Daar zal hij zich als wethouder ook niet mee bemoeien.

Naar aanleiding van de opmerkingen van Arie Kooijman verzekerde Lennart van der Linden dat het college wil samenwerken met de buurgemeenten. “Zoals de grote buur Rotterdam.” Hij hoopt dat de twee resterende wethouders in mei benoemd worden.

Afval

Er ligt nog geen collegeprogramma, maar duidelijk is wel dat Dirk Vermaat als wethouder verantwoordelijk wordt voor de inzameling van het huisvuil. Lennart van der Linden kondigde aan dat er op korte termijn veranderingen komen. Het betalen per klepbeweging wordt afgeschaft. De ‘takkenronde’ (ophalen van snoeiafval) komt terug. De papierbakken zitten niet langer op slot en kunnen door alle omwonenden gebruikt worden. Deze veranderingen worden nog wel eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.

Stemming

Bij het stemmen over de twee eerste wethouders van het nieuwe college kreeg Lennart van der Linden 24 stemmen, 3 stemmen gingen naar Arnoud Proos en 1 was blanco.
Op Dirk Vermaat stemden 21 raadsleden, 3 stemden op Arnoud Proos, 1 op Cees Schaap en 1 was blanco.

Beide EVB’ers waren al eerder wethouder. Van der Linden was dat van 2014 tot 2018. Voor Dirk Vermaat is het zijn vierde periode als wethouder. Eerder was hij namens de Pvda wethouder van 1986 tot 1990 en van 1998 tot 2002 en namens EVB van 2014 tot 2018.

Nieuwe raadsleden

Er werden tijdens de vergadering drie nieuwe gemeenteraadsleden van EVB geïnstalleerd. Els Schaap was wegens ziekte vorige week niet geïnstalleerd. Joris Modderman en René Schuurman zijn de opvolgers van Lennart van der Linden en Dirk Vermaat. Die moesten hun raadszetel opgeven om wethouder te kunnen worden.

De wethouders Vermaat en Van der Linden hebben plaatsgenomen naast de burgemeester.
Joris Modderman en René Schuurman zijn beëdigd als raadslid.
De beëdiging van Els Schaap.

Advertenties uit de krant