Miranda de Hoop en Margo Stolk.
Miranda de Hoop en Margo Stolk.

Margo Stolk en Miranda de Hoop beëdigd tot wethouder

Algemeen

BARENDRECHT – Margo Stolk (EVB) en Miranda de Hoop (partijloos) zijn tijdens de extra gemeenteraadsvergadering van 12 mei beëdigd als wethouders. Ze maken daarmee het college compleet. Dat bestaat verder nog uit de wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden van de EVB en burgemeester Govert Veldhuijzen.

Margo Stolk was tot haar beëdiging werkzaam als manager Dienstverlening bij de gemeente Nissewaard. Eerder werkte ze bij de gemeente Barendrecht.

Miranda de Hoop was tot haar beëdiging projectleider Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond.

Beide wethouders kregen de stemmen van alle 26 aanwezige raadsleden. Ze ronden in de komende weken hun werkzaamheden voor hun huidige werkgever af. Miranda de Hoop woont in Spijkenisse, maar is van plan zich in Barendrecht te vestigen. De gemeenteraad verleent haar voor maximaal één jaar ontheffing van de eis dat zij in de gemeente Barendrecht woonachtig moet zijn.

De EVB heeft drie wethouders binnen haar eigen fractie gevonden. Voor de post van wethouder Sociaal Domein heeft de gemeenteraad een externe sollicitatieprocedure in gang gezet. Uit de verschillende sollicitanten is Miranda de Hoop geselecteerd.

Verdeling portefeuilles

Nu het college met vier wethouders en de burgemeester voltallig is, is ook de verdeling van de portefeuilles definitief vastgesteld.
Burgemeester Govert Veldhuijzen is verantwoordelijk voor algemene bestuurlijke zaken, OOV, Brandweer, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale betrekkingen, Kabinetszaken en Ondermijning.
Wethouder Lennart van der Linden heeft de portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening, Recreatie, Integrale veiligheid, Milieu en Economie.
Onder de verantwoordelijk van wethouder Dirk Vermaat vallen Afval, Buitenruimte, Verkeer & Vervoer, Wijken en bewonersinitiatieven, Monumentenzorg, Volkshuisvesting en Dierenwelzijn.
Wethouder Margo Stolk is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de BAR-organisatie, Communicatie en Dienstverlening, Onderwijs, Maatschappelijk vastgoed, Sport en Kunst- en cultuurevenementen.
Wethouder Miranda De Hoop gaat aan de slag met Zorg & Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Advertenties uit de krant