Lisette Somaroe.
Lisette Somaroe. Foto:

Oud-leerling Portus Groene Hart biedt gratis Summerschool

Algemeen

BARENDRECHT - Lisette Somaroe haalde in 2020 haar vwo-diploma op Portus Groene Hart. Zij heeft heel goede herinneringen aan haar middelbareschooltijd en heeft zelf altijd alle hulp van school en thuis kunnen krijgen, die ze nodig had. Daarom raken de berichten over kansenongelijkheid Lisette des te meer.

Ze nam tijdens deze zomervakantie contact op met haar ‘oude school’ en gaf aan heel graag wat te willen betekenen voor de huidige leerlingen van de school. “Portus Groene Hart ondersteunt dit initiatief uiteraard van harte”, zegt een medewerker van de school.

Via de website en sociale media van de school zijn de leerlingen en ouders op de hoogte gebracht. Lisette biedt de mavoleerlingen alle vakken aan, wat eveneens geldt voor de onderbouw van havo en vwo.
Aangezien Lisette zelf examen heeft gedaan in een EM- en CM-profiel, kan ze helaas niet bij de NGT-vakken helpen. Wel hoopt ze dat andere (oud-)leerlingen zich bij haar initiatief willen aansluiten en zo ook wiskunde B en D, natuurkunde, scheikunde en biologie in de bovenbouw havo/vwo kunnen worden toegevoegd. Bovendien kan Lisette leerlingen altijd helpen bij planningsvraagstukken en studievaardigheden.

Lisette vertelt verder: ‘Ik vind het belangrijk dat elke leerling gelijke kansen krijgt in het onderwijs en daarom ben ik dus dit initiatief gestart. Particuliere hulp is niet kosteloos en het is goed te beseffen dat niet elke ouder zich deze kosten kan permitteren. Hierdoor ontstaat er onbewust een kansenongelijkheid in het onderwijs als leerlingen naast de reguliere lessen en extra aanbod van de school nog meer ondersteuning behoeven. Ik ben een tijdje als online-docent ingevallen op een school in Amsterdam voor 6 vwo. Deze lessen werden vergoed vanuit een subsidie, maar toen de subsidiepot leeg was, bleek dat sommige leerlingen moesten afhaken. Met de Summerschool hoop ik leerlingen een eerlijke en vliegende start van het nieuwe schooljaar te bieden. Mijn leus is: Wat je ook doet, als je het met passie doet, dan komt het goed. Ik ben Portus Groene Hart dankbaar voor deze mogelijkheid en ondersteuning bij de realisatie van dit plan.’

Lisette geeft al ruim vier jaar bijles. “Ik ondersteun basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en eindexamenleerlingen. Ook help ik mbo-studenten en begeleid ik volwassenen die Nederlandse taallessen behoeven. De grootste groep leerlingen die ik ondersteun, zijn de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ik focus me voornamelijk op wiskunde (a), economie en Nederlands.”

Na haar vwo startte Lisette met de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast deze opleiding zocht ze nog een uitdaging en daarom is ze een extra studie gaan volgen, Fiscaal Recht. Eind augustus start ze met het afstudeerjaar van de bacheloropleidingen, met de minor Beleid & Management in de publieke sector. Daarna zal ze zich oriënteren op de masteropleidingen. Omdat Lisette het ook heel belangrijk vindt praktijkervaring op te doen, werkt ze sinds vorige jaar bij een Rotterdams advocatenkantoor. Nu haar nieuwe studiejaar nog niet is gestart, heeft ze het relatief rustig en wil ze haar tijd dus heel graag in de leerlingen van Portus Groene Hart steken. Lisette kijkt al uit naar alle aanmeldingen via ralysha07@live.nl en Portus Groene Hart is heel trots op deze betrokken oud-leerling.

Advertenties uit de krant