Henk van Houcke (coöperatie De Groene Stroom) en Marc van Putte (Groendus) tekende de overeenkomst. Ook wethouder Lennart van der Linden was aanwezig.
Henk van Houcke (coöperatie De Groene Stroom) en Marc van Putte (Groendus) tekende de overeenkomst. Ook wethouder Lennart van der Linden was aanwezig.

Vooral schapen profiteren van nieuw zonnepark

Algemeen

BARENDRECHT – Zonneveld de Punt is sinds juni klaar voor gebruik. Alleen stroomt er nog geen groene zonnestroom het net in, want de monteur van Stedin is nog niet langs geweest.

Op 15 september zijn de papieren voor de oplevering getekend door Groendus en energie coöperatie de Groene Stroom. Daarbij was ook wethouder Lennart van der Linden aanwezig.

In totaal wekt het?zonnepark?met?5538 zonnepanelen jaarlijks 2.900 MWh groene stroom op. Dat staat gelijk aan stroom voor ongeveer 1100 huishoudens per jaar.

Groendus ontwikkelde het zonneveld, en besteedde veel aandacht aan het in stand houden van de biodiversiteit. Zo staan er insectenhotels aan de randen van het terrein. Voor de begrazing zorgt een kudde schapen. Het terrein is ingezaaid met een mix van inheemse bloemen en kruiden die speciaal is afgestemd op het gebied. De mix vormt een ideale leefomgeving voor vlinders, bijen en andere insecten. Aan de rand van het veld zijn struiken en bomen behouden zodat onder andere een buizerd zich hier kan blijven nestelen.

Inwoners en kleine bedrijven uit Barendrecht en Lombardijen kunnen participeren in dit duurzame energieproject via lokale energiecoöperatie De Groene Stroom. Zij bieden 520 panelen te koop aan waarmee 800 kleine bedrijven en inwoners uit de omgeving meeprofiteren van het jaarlijkse zonnerendement.

Henk van Houcke van De Groene Stroom: “Zonnepanelen op het veld zijn een goed alternatief als je geen zonnepanelen op je eigen dak wilt of kunt plaatsen. De panelen worden voordeliger geïnstalleerd, beter onderhouden en hebben een gunstige zonligging wat zorgt voor een optimaal rendement. Het is bovendien financieel extra aantrekkelijk door de verworven (SCE) subsidie. De animo vanuit omwonenden om te participeren is dan ook groot.”

Regionale grootverbruikers kunnen terecht op de Groendus Energiemarktplaats om rechtstreeks gebruik te maken van groene stroom van de Punt.

Het zonneveld
Het terrein aan de 1e Barendrechtseweg waarop Zonneveld de Punt is gevestigd, is eigendom van de gemeente Barendrecht. De grond werd voorheen gebruikt als gronddepot van ProRail en is daardoor niet meer geschikt als bouwgrond voor woningen of industrie. Een zonneveld bleek een ideale oplossing om het terrein goed te benutten en de regio te verduurzamen. Via een aanbesteding kreeg Groendus de gunning. Daarmee mogen zij de grond de komende 25 jaar van de gemeente huren voor het zonnepark.


Ingewikkeld
Volgens Jan Jippes van coöperatie De Groene Stroom is het zonnepark een ingewikkeld project. “Dat zit hem met name in de veelheid betrokkenen die allemaal in meer of mindere mate zeggenschap hebben.” Daaronder bevinden zich de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer, Prorail, Rijkwaterstaat en Stedin. Zo moet Stedin bij Prorail aantonen dat de stroom uit het zonnepark de treinenloop op de Betuweroute niet hindert.
“Ik ben tot de conclusie gekomen dat het vanwege de complexiteit een wonder is dat dergelijke projecten gerealiseerd worden”, aldus Jippes.

Wethouder Lennart van der Linden is blij met het nieuwe zonnepark op deze plek. “Vrije ruimte in Barendrecht is schaars. Het is een prestatie van formaat dat dit tot voor kort onbruikbaar geacht gebied straks benut wordt om veel energie op te wekken. Mooi ook dat een lokale energie coöperatie zich inspant om Barendrechtse bedrijven en bewoners te bedienen.”

Schadeclaim
Het stoort Van der Linden dat Stedin het zonnepark nog niet op het net heeft aangesloten. “Niet uit te leggen, zeker in deze tijd!”
GroenDus wil een schadeclaim naar Stedin sturen.

Johan Lengkeek (CDA) snapt niet waarom er verontwaardiging is over het niet kunnen aansluiten van een zonnepark. “Was al bekend. Kon gemeente Barendrecht ook weten”, reageert hij op Twitter. Volgens hem kan het nog wel een jaar duren.

De stroom levert nog niets op, maar het gras valt in de smaak bij de schapen.

Advertenties uit de krant