Jannie Schaap, Ton Blinde en Biggo van Duvelant.
Jannie Schaap, Ton Blinde en Biggo van Duvelant.
foto

Heer Biggo opent tentoonstelling van bodemvondsten

Algemeen

BARENDRECHT – Met een ferme slag met zijn zwaard heeft ‘heer Biggo van Duvelant’ zaterdagmorgen de nieuwe tentoonstelling geopend in D’Ouwe School. De Historische Vereniging Barendrecht toont hier bodemvondsten die de afgelopen dertig jaar in Barendrecht zijn gedaan.

Veel van de voorwerpen zijn normaal niet voor het publiek te zien. Ze worden bewaard in een depot in Alphen aan de Rijn. Dat deze voorwerpen nu te zien zijn, samen met de vondsten die normaal al worden getoond door de Historische Vereniging, noemde voorzitter Jannie Schaap de kroon op het pionierswerk dat Ton Blinde en Corrie Ratsma hebben verricht.

De opgravingen begonnen dertig jaar geleden in het park Buitenoord, waar ooit boerderij de Slickmus had gestaan. Later werden bij de Koedood voorwerpen uit de Romeinse tijd gevonden.

“Op een dag liep Ton Blinde langs de oude waterloop nabij de Carnisseweg en zag dat het water daar laag stond en in de half drooggevallen watergang vond hij een hak (een landbouwwerktuig uit de Romeinse tijd uit de 1e eeuw) en na verder zoeken vond hij nog meer oude bodemvondsten”, vertelde Jannie Schaap.

Bij het bouwrijp maken van Carnisselande werden door leden van de vereniging de rioolsleuven gevolgd. Zij zagen daar meerdere bewoningssporen uit de ijzer en bronstijd. Toen er ook gave ‘Jacoba-kannen’ werden gevonden, werd wethouder Cees Silvis ingelicht. Het werd het gemeentebestuur nu duidelijk dat er actie ondernomen moest worden. In 1996 startte BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeentewerken Rotterdam) een archeologisch onderzoek in de te bouwen VINEX-locatie Carnisselande. Met resultaat.

“Het zijn allemaal geen schatvondsten, maar ze vertellen wel dat hier al in de late steen- en bronstijd mensen verbleven. Voor de drassige gebieden van het ‘West-Nederland’ van toen werd dat vrijwel onmogelijk geacht”, zegt een trotse Jannie Schaap.

Het is nu duidelijk dat er al vroeg op kleine schaal landbouw werd bedreven. Bovendien werden er stukken teruggevonden van de Middeleeuwse dijk en het dorpje Carnisse. Dit verdween volledig in de grote overstromingen van 1373 -1375.

Op de tentoonstelling zijn ook tekeningen te zien, gemaakt door Hans Brouwer. Hij brengt in beeld hoe dit gebied er in voorbije eeuwen uit heeft gezien.

Voor de opening was veel belangstelling. Cultuurwethouder Margo Stolk, een aantal leden van de gemeenteraad, tekenaar Hans Brouwer en leden van de historische vereniging uit Rhoon waren aanwezig. En natuurlijk heer Biggo. Maar hij moest al snel weer terug naar het jaar 1199.

De tentoonstelling is nog te zien op de zaterdagen 8 en 15 oktober van 10.30 tot 16 uur. Daarnaast is de tentoonstelling open op afspraak (info@historischbarendrecht.nl of 06-53295436). De toegang is gratis.

D’Ouwe School, het museum van de Historische Vereniging Barendrecht, is te vinden aan de Dorpsstraat 150 in Barendrecht.

Wethouder Margo Stolk, geflankeerd door haar partijgenoten Hans Heiden en Willem Booij.
Ton Blinde wijst de hak aan die hij heeft gevonden.
Fibula (speld) gevonden in de Zuidpolder.
Tekening van Hans Brouwer.
Hans Brouwer in gesprek met Tob Blinde.
Insigne met erotische voorstelling, gevonden bij de Gaatkensplas.
Werktuig, in 1997 gevonden door BOOR.
Bodemvondsten uit de collectie van de vereniging.

Advertenties uit de krant