Afbeelding

CDA stelt concept-kandidatenlijst waterschap vast

Algemeen

REGIO - Het CDA Zuid-Holland heeft de concept-kandidatenlijst van waterschap Hollandse Delta voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 vastgesteld. Deze lijst wordt nu voorgelegd aan de lokale afdelingen, waarna de leden begin december de lijst definitief zullen vaststellen.

Lijsttrekker Branco Winkels gaat met vertrouwen de komende campagne tegemoet: “Met dit gevarieerde team hopen we ons goede werk in de waterschap voort te zetten. Met nieuwe, jonge gezichten hopen we iedereen vanuit de regio te kunnen vertegenwoordigen.”

De concept-kandidatenlijst is opgesteld na het advies van de vertrouwenscommissie, voorgezeten door oud-gedeputeerde Adria Bom-Lemstra. De lijst bestaat uit oude bekenden en veel nieuwe gezichten. Veel ervaring blijft behouden doordat er plek is gegeven aan Branco Winkels (lijsttrekker). Op de lijst is ook plaats voor vernieuwing en verjonging. Marijn Wegman, werkzaam als strategisch adviseur bij Gemeente Dordrecht, vult de lijst aan op plek 2. Daarop volgt Josephine Hartmann als jongste kandidaat vanaf plek 3 op de lijst.

Advertenties uit de krant