De Kleine Duiker.
De Kleine Duiker.

Doneer voor het voedselbos bij De Kleine Duiker

Algemeen

BARENDRECHT - In november wordt bij De Kleine Duiker een voedselbos aangelegd. Het betreft fruitbomen, notenbomen, omgeven door een vruchtenhaag en vlechtheggen. Het streven is om in totaal 80 bomen en struiken te planten.

Er zijn al sponsorgelden van verschillende fondsen beschikbaar, maar deze zijn ontoereikend. Inwoners van Barendrecht wordt daarom gevraagd een boom, een meter vruchtenhaag of een meter vlechtheg te schenken en deze zelf te planten. De bomen kosten tussen de 10 en 50 euro. Één meter vruchtenhaag of vlechtheg kost 15 euro. De opbrengst van de bomen wordt te zijner tijd gebruikt in het Smaaklokaal van De Kleine Duiker en eventueel voor de verkoop.

Inwoners die een boom willen schenken kunnen contact opnemen met De Kleine Duiker: info@dekleineduiker.com .

Op zaterdag 19 en zaterdag 26 november kunnen inwoners die een boom hebben gedoneerd deze komen planten. Er wordt in shifts gewerkt, tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. Graag een eigen schep meenemen. Donateurs wordt verder verzocht een mail te sturen naar info@dekleineduiker.com met daarin opgenomen adres, telefoonnummer en de voorkeur voor dag en tijdstip. Wie in de gelegenheid is om zelf de boom te planten, kan dat ook aangeven. De boom wordt dan geplant door medewerkers van De Kleine Duiker. Mocht het weer op beide zaterdagen erg slecht zijn, worden de bomen en struiken zaterdag 2 december geplant. Op de ochtend van de 19e wordt via sociale media bekend gemaakt of het planten doorgaat of wordt verzet.

Voor de planters is er koffie/thee met iets lekkers beschikbaar. Medewerkers en vrijwilligers hopen dat veel inwoners van Barendrecht een boom willen doneren.

dekleineduiker.nl

Advertenties uit de krant