Afbeelding

Gemeente krijgt schoolgebouw niet direct geleverd

Algemeen

REGIO - Ad Los heeft op punten gewonnen in de strijd om zijn museum in de voormalige School met de Bijbel in Rijsoord. Hangend het hoger beroep hoeft hij de school niet leeg te leveren aan de gemeente Ridderkerk.

In de school is op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend, het begin van de Duitse bezetting. Ad Los heeft het lokaal waar dat gebeurde gereconstrueerd.

De eigenaar bood in februari 2021 zijn complete museum en schoolmeesterhuis aan de gemeente te koop aan “als onlosmakelijk geheel”. De gemeente heeft eerste recht van aankoop van de oude school en toonde geen interesse in de museuminventaris en de woning. Op grond van de taxatiewaarde meende de gemeente een koopovereenkomst te hebben en legde beslag op het gebouw om verkoop aan derden onmogelijk te maken. Het juridisch geschil resulteerde in een vonnis op 4 mei 2020 dat de visie van de gemeente bekrachtigde. Volgens deze uitspraak moest Los het schoolgebouw binnen vier weken leveren op straffe van een dwangsom.

Dit is met een tussenuitspraak ‘on hold’ gezet. De belangen van Los wegen volgens de rechter zwaarder dan die van de gemeente, die op directe levering van het historische gebouw aandringt. In het tussenvonnis volgt de rechter de stelling van Los dat het schoolgebouw met het woonhuis en inventaris aanzienlijk meer waard is dan de afzonderlijke delen: “Het hof begrijpt de verwijzing door Los naar de waarde van het door hem gecreëerde monument ook in die zin, dat het Los ook te doen is om behoud van de monumentale waarde van het door hem geschapen geheel van schoolgebouw, woonhuis en inventaris.”

De gemeente stond op directe levering van de vroegere school omdat bij een eventueel faillissement het gebouw in handen kan komen van derden en de gemeente achter het net zou kunnen vissen. Volgens de rechter is dit puur theoretisch en is uit niets gebleken dat er sprake is van financiële problemen. Tenminste tot de uitspraak in hoger beroep blijft Ad Los daarom baas in zijn museum. De eigenaar begrijpt ook niets van de haast van de gemeente: “De gemeente heeft nog geen concrete plannen met het schoolgebouw.”

Advertenties uit de krant