Afbeelding
Foto:

Voedselbank wachtte maanden op toestemming van gemeente

Algemeen

BARENDRECHT – De Voedselbank heeft sinds mei op toestemming van de gemeente moeten wachten voor het plaatsen van een laadpaal voor de door hen gekochte elektrische bus. Gemeenteraadslid Lydia Verkade (SGP/CU) heeft uitleg gevraagd aan het college. Daarop was het snel geregeld.

Bij de vragen heeft Verkade een relaas gevoegd over de vele contacten tussen de Voedselbank en de gemeente over de laadpaal. Enkele fragmenten:

“Eind mei 2022 is er een eerste verzoek ingediend door de Voedselbank een zelf aan te schaffen laadpaal te mogen plaatsen en te installeren voor de door hen gekochte elektrische bus. Het verzoek gaat over een terrein en pand dat in eigendom is van de gemeente. De betrokken ambtenaar die aanvankelijk afwijzend reageerde omdat er geen plaats voldoende zou zijn, bleek de plaatselijke situatie niet te kennen en reageerde in eerste instantie afwijzend. Later werd geadviseerd een aanvraag in te dienen.”

Op 1 juni werd de Voedselbank verwezen naar een bedrijf dat voor een laadpaal zou kunnen zorgen. Maar er is alleen toestemming voor aansluiting nodig. De Voedselbank zorgt zelf voor een laadpaal.

Op 6 juli is er nog geen reactie gekomen en informeert de Voedselbank naar de stand van zaken.

Op 17 augustus is er nog geen reactie. Voorzitter Cees Verrsendaal heeft tijdens een bezoek van wethouder Miranda de Hoop aandacht gevraagd voor het probleem. Op 29 september is er nog niet gereageerd. Versendaal stuurt een mail naar wethouder Margo Stolk en naar wethouder Dirk Vermaat.

Versendaal ontvangt een schrijven van wethouder Vermaat waarin duidelijk wordt gemaakt dat de trage afwikkeling te maken heeft met een gebrek aan personeel en onderdelen. Er wordt toegezegd dat er bijzondere aandacht aan deze zaak besteed zal gaan worden.

In november legt voorzitter Versendaal aan wethouder Vermaat uit dat het niet gaat om materiaal of personeel, maar alleen om toestemming. Het aanschaffen, plaatsen en aansluiten wordt uitgevoerd namens medewerkers van de Voedselbank.

“Op 29 november is er nog steeds geen stroomvoorziening voor de elektrische bus van de Voedselbank. Maandenlang mailen, bellen, gesprekken aanvragen hebben niets opgeleverd”, concludeert Lydia Verkade.

“Op 5 december, volgt een wrange ‘surprise’; de heer Vermaat laat weten dat de Voedselbank niet bij hem moet zijn voor de afhandeling van dit verzoek; het betreft namelijk een zaak voor de afdeling vastgoed van de gemeente. De heer Vermaat verwijst de heer Versendaal naar mevrouw Stolk….”

De bus van de Voedselbank wordt nu opgeladen met 220 Volt en dat duurt veel te lang. De Voedselbank wil de bus een laadpaal in de wijk laten bezetten, terwijl er op eigen terrein voldoende ruimte is voor het parkeren en opladen van de bus.

Lydia Verkade stelde donderdag 8 december schriftelijke vragen aan het college. Een dag later werd voorzitter Versendaal benaderd door wethouder Stolk. Daarop is in één gesprek tussen Versendaal, de wethouder en een ambtenaar de zaak geregeld.

Reacties

Versendaal was vrijdag verbaasd dat de toestemming nu wel ineens gegeven kon worden. Hij heeft de indruk dat men op het gemeentehuis maandenlang langs elkaar heen heeft gewerkt. Maar hij is vooral blij dat de zaak nu geregeld is.

Lydia Verkade is blij met deze afloop. “Met de Voedselbank zijn we erg blij dat het eindelijk voor elkaar is en de Voedselbank weer in staat is om al haar klanten te bedienen. Na een halfjaar wachten, mailen en ander getouwtrek, bleek alles in vijf minuten opgelost te kunnen worden. Gelukkig is er nu dan de hoognodige toestemming voor de laadpaal zodat het belangrijke werk van de Voedselbank iedereen kan (blijven) bereiken.”

Advertenties uit de krant