Stiltegebied aan de Koedood. Toch mag hier gebouwd worden.
Stiltegebied aan de Koedood. Toch mag hier gebouwd worden.

‘Streefbeeld’ belangrijker dan bezwaren tegen horeca aan Koedood

Algemeen

REGIO - De meeste bezwaren tegen het Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon worden door het college van Albrandswaard van tafel geveegd. Ook die tegen horecabedrijf Graaf van Portland aan de Koedood, op de grens met Barendrecht.

Door Arco van der Lee

De reactie op de bezwaren staat in de Nota Zienswijzen, die op maandag 23 januari door de betrokken raadscommissie van de gemeente Albrandswaard wordt besproken. Die kan nog tot een ander oordeel komen.

Het bestemmingsplan betreft de hele polder Buijtenland tussen Rhoon en de Koedood. Tegen het bestemmingsplan zijn 243 bezwaren ingediend. Daarvan gaan er 228 over de Graaf van Portland. Naam en adres van de bezwaarmakers zijn onleesbaar gemaakt. Zeker is dat één van de bezwaren afkomstig is van de gemeente Barendrecht. Ook is bekend dat bewoners van de Koedood en bewoners van Carnisselande bezwaar hebben gemaakt.

Streefbeeld
Bij de beantwoording in de Nota Zienswijzen wordt vaak verwezen naar het Streefbeeld voor de polder. Dat is in 2018 door de provincie en de ‘stakeholders’ (belanghebbenden) opgesteld. Het is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Albrandswaard.

Er wordt als bezwaar onder meer aangevoerd dat er geen extra horecavoorziening nodig is, in de buurt van de Koedoodhaven (Barendrechts grondgebied).
Volgens de beantwoording kunnen bezoekers van het gebied parkeren bij de Koedoodhaven. Er wordt gerekend op 600.000 unieke bezoekers per jaar aan het gebied.
“Deze bezoekers willen ook ergens kunnen uitrusten, wat eten en drinken en daarna verder gaan met hun bezoek of terugkeren naar huis. Dat betekent dat de Graaf van Portland voorziet in een behoefte voor de bezoekers aan het gebied”, zo is in de beantwoording te lezen.

Groot
Een andere bezwaarmaker voert aan dat de Graaf van Portland wel erg groot is. Het antwoord: “Wij vinden de omvang van de horecavoorziening met deze schaalgrootte passend bij de draagkracht van het gebied en in balans met de doelstellingen die voor het Buijtenland van Rhoon gelden vanuit het Streefbeeld. Een verdere verkleining van de horecagelegenheid beperkt de mogelijkheden om bij te dragen aan de recreatiedoelstellingen uit het Streefbeeld te veel.”

De ondernemer heeft overigens het aantal te verwachten bezoekers naar beneden bijgesteld. “Van 1.200 naar 600 á 700 op een piekdag. Het aantal geschatte bezoekers is daarmee passend bij de horecavoorziening zoals deze in het Streefbeeld geschetst is.” 

Stiltegebied
Een bezwaar dat de horecavoorziening er niet kan komen, omdat hier om een beschermd gebied gaat, wordt ook afgewezen. Met goedkeuring van de provincie is de locatie opgenomen in (daar is ‘ie weer) het Streefbeeld.
Het bezwaar dat het gaat om het vestigen van horeca in een stiltegebied wordt ook afgewezen. De ondernemer hoeft zelfs geen ontheffing aan te vragen. Ook bezwaren tegen parkeer- en verkeersoverlast worden afgewezen. Er is wel een verbod op het afspelen van elektronisch versterkt geluid.

Zaalverhuur
Beloofd wordt wel om in de tekst van het bestemmingsplan duidelijker aan te geven dat er wel zaalverhuur mogelijk is, maar dat de Graaf van Portland geen evenementen mag organiseren.

Er hoeft voor de Graaf van Portland geen milieueffectrapportage (MER) te worden gemaakt. Er is voor het hele bestemmingsplan al een MER-beoordeling opgesteld. 

Beroep
In het voorstel dat naar de gemeenteraad van Albrandswaard is gestuurd, schrijft het college dat ze erop rekent dat bezwaarmakers in beroep gaan bij de Raad van State als de gemeenteraad het afwijzen van de bezwaren steunt. De gemeente Barendrecht heeft dat al aangekondigd.

Advertenties uit de krant