Bestuursleden Jaap van der Kooij, Janny Brummelink en Geertrui de Boom
Bestuursleden Jaap van der Kooij, Janny Brummelink en Geertrui de Boom

PCOB 40 jaar werkzaam voor ouderen

Algemeen

BARENDRECHT - De afdeling Barendrecht en Heerjansdam van de ouderenbond PCOB viert zaterdag het 40-jarig bestaan. Sinds haar oprichting  is de PCOB een belangrijke plek voor het samenbrengen van ouderen. Jaap van der Kooij, Geertrui de Boom en Janny Brummelink de huidige bestuursleden zorgen ervoor dat het zo blijft.? 

door Ilayda Barkey 

Voorzitter Jaap van der Kooij en penningmeester Geertrui de Boom zijn bij de PCOB gekomen na benadering van de toenmalige voorzitter Paul van der Stoel. Voor Geertrui de Boom gebeurde dat in 2014. Ze had een eigen zaak en  vorige voorzitter vroeg haar of ze de penningmeester wilde vervangen. Daar moest ze toen even over nadenken. “Ik was nog geen 65”, vertelt Geertrui de Boom. Maar vanaf 55 mocht je bij de PCOB komen. “Dus dat was geen reden om nee te zeggen. Toen heb ik het aangenomen, en ik vind het nog altijd heel leuk.” 

Paul van der Stoel kende Jaap van der Kooij vanuit zijn functie als voorzitter van de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven. Hij maakte met hem een praatje over de PCOB. Dat was in 2015.  Paul van der Stoel dacht toen dat Jaap wel een opvolger kon zijn voor hem. Jaap wist niet of hij die taak wel op zich wilde nemen.  Jaap is toen mee gaan doen met de bestuursvergaderingen en is in 2016 voorzitter geworden.? 

Voor Janny Brummelink is het anders gegaan. Ze heeft heel haar leven in het onderwijs gewerkt en is met 65-jarige leeftijd met pensioen gegaan. Toen dacht ze: “nu gaat er een ander leven beginnen.” Janny is toen in de raad van toezicht gegaan van schoolbestuur PCPO. Dat heeft ze 8 jaar lang gedaan. “Maar ik moest wat hebben voor wat ik hierna ging doen.” In het kerkblad Klankbord zag ze een stukje van Jaap van der Kooij staan dat de PCOB naar een secretaris zocht. “Ik heb toen gebeld naar Jaap en hij zei: “ja je kan morgen komen joh.”. Dat heb ik toen gedaan en dacht gelijk “oh wat een leuke club”. Sinds 2019 is Janny Brummelink nu secretaris.? 

Samenwerking 

De drie bestuursleden hebben een goede samenwerking. Janny Brummelink begint: “We kunnen het heel goed met elkaar vinden en we vullen elkaar aan. Dat is nodig in een bestuur.” ”Zeker als je zo’n klein bestuur hebt als wij met z’n drieën”, gaat Geertrui de Boom verder.?? 

Ook de vrijwilligers werken hard voor de PCOB. Zo brengen zij kaartjes langs bij leden die ziek of jarig zijn. Voor echtparen die zoveel jaar getrouwd zijn brengen de vrijwilligers bloemen langs. Ook schrijven ze stukjes voor het ledenblad en helpen met het bezorgen van het blad. 

De PCOB werkt sinds 2017 samen met de collega-ouderenbond KBO. De beide voorzitters hebben samen met het Diaconaal Platform de maatschappelijke coalitie Barendrecht in het leven geroepen. Ook hebben zij samen met Rob Benner (voorzitter Diaconaal Platform) aan de wieg gestaan van vervoersproject Automaatje. In 2018 hebben Jaap, Cees en Rob ook een politiek debat georganiseerd ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Beide ouderenbonden werken ook veel samen met KijkopWelzijn. Zo hebben ze bijvoorbeeld vorig jaar een voorleeslunch gehouden op de Nationale Ouderendag. Dit gaan ze dit jaar weer doen. Ook is de vrijwilligersmarkt samen georganiseerd met KijkopWelzijn.

Jubileum 

De PCOB afdeling Barendrecht - Heerjansdam is in 1983 opgericht door de heren Westdijk, Dubbeld, De Bakker en Beijen en de dames Westdijk - den Otter, Buitendijk en Mailly. Op zondag 26 maart bestaat de afdeling 40 jaar. Dit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. De organisatie houdt op zaterdag 25 maart een brunch buffet in hotel Van der Valk Ridderkerk. Wel 120 leden hebben zich aangemeld daar het jubileum te vieren.

De afdeling heeft momenteel 350 leden en de grootste zorg voor het bestuur is om ‘jonge senioren’  te binden. Dat is een grote uitdaging.

Advertenties uit de krant