De noodopvang aan de Zuider Carnisseweg.
De noodopvang aan de Zuider Carnisseweg.

Noodopvang blijft jaar langer open

Algemeen

BARENDRECHT – De noodopvang voor asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg kan een jaar langer open blijven. In de raadscommissie Samenleving stemden alle partijen daar dinsdag mee in. Wel is er bezorgdheid over de hoge kosten, maar die komen niet voor rekening van de gemeente. Ook zijn er vragen over de overdracht van de opvang aan het COA.

De noodopvang voor 50 asielzoekers is in 2022 voor vier maanden door de Veiligheidsregio neergezet in verband met het tekort aan plaatsen dat er toen was. Er is nog steeds een tekort aan opvangplaatsen, daarom heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om de periode voor 12 maanden te verlengen.

Uit de toelichting bij het voorstel bleek dat er 52 euro per persoon per dag wordt besteed aan eten. EVB vroeg daarover uitleg aan de burgemeester.
Burgemeester Govert Veldhuijzen rekende voor dat het werkelijke bedrag 36 euro is. “Maar dat is nog steeds veel geld.” Er is bij de bouw van de noodopvang besloten te werken met een cateraar, zodat er geen keukens geplaatst hoefden te worden. Volgens de burgemeester is er nu reden om te kijken of de bewoners ingezet kunnen worden bij koken en schoonmaken. Dat geeft hen ook een dagbesteding.

De noodopvang wordt door de Veiligheidsregio overgedragen aan het COA. Daarbij wordt het bestaande personeel overgenomen. De leden van de raadscommissie waren daar bezorgd over, omdat er met de huidige medewerkers goede ervaringen zijn. Volgens de burgemeester handhaaft het COA ook de inzet van een verpleegkundige.

Veiligheid

Jonathan Vrijman (EVB) vroeg naar de verkeersveiligheid op de Zuider Carnisseweg. De burgemeester antwoordde dat het een weg is van het waterschap. De gemeente dringt er bij het waterschap op aan om iets te doen aan de snelheid van het verkeer.

Daphne Plaizier (PvdA) wees erop dat er kentekens gestolen zijn van auto’s van het personeel. Zij moeten langs de weg of op het parkeerterrein van het sportpark parkeren. De burgemeester bevestigde dat. Er zijn echter te weinig aangiften om cameratoezicht te rechtvaardigen.

Toekomst

Als Barendrecht erin slaagt om flexwoningen te bouwen in het Zuidelijk Randpark, op de grens met Rotterdam, dan wordt de opvang aan de Zuider Carnisseweg overbodig. Over de woningen in het Zuidelijk Randpark wordt momenteel gesproken door de provincie gesproken met de gemeente Rotterdam. “Dat vind ik een hoopvol signaal”, zei de burgemeester.

Arie Kooijman (GL) is kritisch over die oplossing. “Dat doet ons denken aan een ver verleden, waarin zieken en melaatsen buiten de gemeenschap geplaatst werden.” Daar is de burgemeester het niet mee eens. Het gaat in het Zuidelijk Randpark om de opvang van vluchtelingen, in combinatie met flexwoningen voor spoedzoekers en andere groepen. “Die combinatie is in Barendrecht niet zo makkelijk te organiseren. Zeker niet binnen de bebouwde kom.”

Het duurt nog meer dan een jaar voordat de flexwoningen in het Zuidelijk Randpark worden opgeleverd. De burgemeester kondigde aan dat het college volgend jaar bij de gemeenteraad terugkomt om de noodopvang voor nog één periode langer open te houden.

Advertenties uit de krant