Afbeelding

Home-Start bestaat dertig jaar

Algemeen

BARENDRECHT - Het succesvolle programma Home-Start bestaat 30 jaar in Nederland. De gemeente Barendrecht voert het Home-Start programma al uit vanaf 2007. In de loop der jaren zijn er honderden Barendrechtse gezinnen ondersteund. 

Vrijwilligers zetten zich in om gezinnen te ondersteunen en de inzet van Home-Start is harder nodig dan ooit. De samenleving verandert en stelt hoge eisen om mee te doen. Dit kan extra stress geven bij jonge ouders. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan verlichting geven door het herkennen en erkennen van vragen en delen van ervaringen.

Alle ouders mogen bij Home-Start steun vragen bij ouderschap en opvoeding. Home-Start verbindt ouders met andere opvoeders die als vrijwilliger langskomen voor ‘een steuntje in de rug’. Ze hebben zelf ervaring met opvoeden en nemen hun ervaring mee om te delen. De vrijwilligers zijn hiervoor getraind, maken tijd, luisteren en haken in op wat ouders zelf vragen. Dit is een eenvoudige maar effectieve aanpak om ruimte te maken om zelf verder te gaan met je gezin.

Vroegtijdige (opvoed)steun voorkomt dat gewone opvoedvragen uitgroeien tot hulpvragen.

In de afgelopen 30 jaar heeft Home-Start in Nederland al bijna 60.000 gezinnen met meer dan 120.000 kinderen ondersteund. Home-Start is een internationaal programma voor opvoed- en gezinsondersteuning dat wereldwijd wordt aangeboden in meer dan twintig landen. 

In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt Home-Start uitgevoerd door CJG Rijnmond. 

Voor meer info zie www.home-start.nl, facebook: HomeStartBAR , instagram: homestart_bargemeenten 

Mailen of bellen naar de coördinator kan ook: Jeanette Dekker 06-35124547;j.dekker@cjgrijnmond.nl

Advertenties uit de krant