Afbeelding

Barendrecht gaat besparen om doelen voor 2024 te kunnen bereiken

Algemeen

BARENDRECHT – Om alle ambities voor 2024 te betalen wil het college besparen op bestaande budgetten en enkele prioriteiten bijstellen. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een toelichting op de begroting van 2024.

Het zijn financieel turbulente tijden voor gemeenten. “De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt fors tegen. We hebben te maken met flink toenemende kosten voor complexe jeugdzorg. Ook hebben we last van de hoge inflatie en de oplopende rente. Daarnaast laten nodige oplossingen in dringende vraagstukken langer op zich wachten doordat het kabinet is gevallen”, meldt het college.


Wethouder Van der Linden (Financiën): “Om te komen tot een dekkende begroting is het daarom noodzakelijk om keuzes te maken. We hebben gekozen voor een aantal besparingen en andere prioriteiten binnen het meerjarenprogramma en het standaard beleid. Natuurlijk blijven we net zo hard werken aan het realiseren van onze ambities. Ook aankomend jaar gaan we elke dag aan de slag voor en mét inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners om ons werelddorp Barendrecht nog mooier te maken”.

Plannen voor 2024

Op 1 januari start de nieuwe organisatie van de gemeente Barendrecht. “Zodat we een gemeente worden die makkelijk bereikbaar is en dichtbij de Barendrechter staat.”

Het college komt met een opsomming van de voornemens. “We spannen ons in om Barendrecht veiliger te maken met bijvoorbeeld cameratoezicht, buurtpreventie, meer wijkagenten en voorlichting. De doelen uit onze groenvisie maken we concreet en brengen we in de praktijk. We investeren extra in ons centrum en zo mogelijk ook in het Inge de Bruijn zwembad. Er komt een verbeterd afvalbeleid. Ook maken we een plan zodat ons maatschappelijk vastgoed in de toekomst beter past bij wat onze inwoners en verenigingen nodig hebben. We bouwen hard door aan betaalbare en passende woningen. Bijvoorbeeld met 100 nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt. Ook kunnen we na een intensieve voorbereidingsperiode starten met de bouw van De Stationstuinen.”

Besparen

Om alle ambities voor 2024 te betalen wordt voorgesteld om voornamelijk te besparen op bestaande budgetten en voor het bijstellen van enkele prioriteiten. Daardoor is het gelukt om de belastingtarieven met slechts het inflatiepercentage te laten stijgen. “De gemeente Barendrecht heeft in vergelijking met omliggende gemeentes inmiddels een lage onroerendezaakbelasting (OZB) voor inwoners. De OZB voor bedrijven brengen we wel stapsgewijs omhoog. De opbrengst gebruiken we om de OZB voor inwoners te laten dalen”, aldus het college.
Een vraag om concrete voorbeelden van besparingen kon een medewerker van het college vrijdag nog niet beantwoorden.

Besluitvorming

Het college legt de Begroting 2024 voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad vergadert hierover tijdens de Commissie Algemene Zaken en Financiën op maandag 23 oktober. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 november 2023. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken via barendrecht.raadsinformatie.nl.

Advertenties uit de krant