(archieffoto)
(archieffoto) Foto:

Commissie vergadert op 3 oktober over windturbines Vaanplein

Algemeen

BARENDRECHT – De komst van windmolens bij het Vaanplein staat op dinsdag 3 oktober op de agenda van de raadscommissie Ruimte.

Omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd dat zij op 3 oktober gebruik kunnen maken van hun spreekrecht. En daarmee hun mening kunnen uiten over voorstellen waar de raad een besluit over moet nemen. Aanmelden voor inspreken kan tot uiterlijk op dinsdag 3 oktober voor 12.00 uur aan via griffie@barendrecht.nl of door te bellen naar 140180. De vergadering start om 20 uur.

Het college van B&W heeft in juni strenge randvoorwaarden gesteld voor eventuele windturbines op het Vaanplein. Er worden normen gesteld voor de maximale hoogte, geluidshinder, slagschaduwhinder, licht en financiën. Uit onderzoek blijkt dat met maximaal twee turbines de in regionaal verband afgesproken 9 MegaWatt kan worden opgewekt. Tot nu toe werd uitgegaan van drie turbines.

De randvoorwaarden volgen uit uitgebreid milieuonderzoek, vastgelegd in een Milieu Effect Rapportage (MER). Aan deze randvoorwaarden moet een ontwikkelaar van windturbines aantoonbaar voldoen, waarna een bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening plaats kan vinden. De gemeente opereert met deze aanpak binnen de gemaakte afspraken met de regio en provincie Zuid-Holland. “Uitgangspunt is wel, dat we zo goed als mogelijk rekening houden met de leefomgeving van omwonenden”, aldus wethouder van der Linden. “Een klankbordgroep van betrokken inwoners uit Barendrecht en Rotterdam-Zuid heeft ons dan ook het afgelopen jaar geadviseerd.”

In 2017 besloot de provincie Zuid- Holland windturbines ruimtelijk mogelijk te maken ten noorden van de A15 ter hoogte van het knooppunt Vaanplein. In 2021 spraken de gemeente en de provincie af dat de gemeente de leiding zou nemen in het vervolgtraject richting realisatie. Op deze manier kon de gemeente de belangen van de inwoners maximaal waarborgen. De mogelijke locatie voor twee turbines bevindt zich ter westerzijde van knooppunt Vaanplein.

Het voorstel is door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is uiteindelijk bevoegd gezag om de kaders te bepalen.

Advertenties uit de krant