Arjan Kraaijeveld geeft de commissie een toelichting.
Arjan Kraaijeveld geeft de commissie een toelichting.

Woningbouw in stukje Zuidpolder nog geen gelopen race

Algemeen

BARENDRECHT – Er blijven twijfels in de gemeenteraad over het plan om in de Zuidpolder enige woningbouw toe te staan. Maar een alternatieve manier om natuur- en recreatie in die polder te betalen, werd dinsdag door de raadscommissie Ruimte niet gevonden.

De afgelopen twintig jaar is een groot deel van de Zuidpolder ingericht voor natuur en recreatie. Daarvoor moesten land- en tuinbouw wijken. Voor de ontwikkeling van het laatste gedeelte heeft de gemeente geen geld. Pogingen om hiervoor subsidie te krijgen, liepen op niets uit.

Plan

Het bedrijf GKB heeft een plan uitgewerkt, waarbij 4 hectare van de polder wordt bebouwd. Daarmee kan 45 hectare natuur- en recreatiegebied worden betaald. De bebouwing wordt verdeeld over verschillende erven. Meer dan de helft is bestemd voor bijzondere doelgroepen.

Arjan Kraaijeveld, directeur van de GKB Groep, vertelde de raadscommissie dat hij in gesprek is met De Hoven van IJsselmonde, een Barendrechtse groep senioren die een erf wil bewonen. Ook heeft een groep van tien doven belangstelling. Kraaijeveld inventariseert nu om hoeveel woningen of ruimten het gaat.

Reacties

Vanuit de raadscommissie waren er veel positieve reacties. Maar Erik de Visser (EVB) maakt zich zorgen over de prijzen van de woningen. “Komt er voor alle doelgroepen ook werkelijk woningbouw?” De fractie van EVB beslist pas tijdens de raadsvergadering van 19 december of ze het plan steunt.

Henk Koster (GL) had op 60 woningen gerekend, maar het zijn er 209 geworden. Hij heeft liever dat de ontwikkeling van natuur en recreatie op een andere manier wordt betaald. “Om te voorkomen dat het gebied wordt volgebouwd met woningen.” Koster wees erop dat er wel geld is voor de uitbreiding van het zwembad.

Wethouder Vermaat stelde dat minder dan 10 procent van de polder wordt bebouwd. Er is inderdaad een andere manier mogelijk om het gebied te betalen. “Een hotel? McDonalds? Dat zie je in andere gebieden wel als kostendrager.” Dan heeft de wethouder voorkeur voor dit plan. Een alternatief is niet haalbaar, verzekerde hij.

EVB en GL willen het plan nog in de gemeenteraad bespreken. De overige fracties stemmen ermee in. Als er in de gemeenteraad een meerderheid voor is, dan kan het worden verwerkt in een bestemmingsplan.

Archeologie

De ontwikkeling van dit deel van de Zuidpolder kan een nieuw licht werpen op het ontstaan van Barendrecht. Ooit lag op deze plek het eilandje Den Ouden Dijck met daarop het eerste dorp Barendrecht met een kerkje. Het is in de late Middeleeuwen overstroomd. De resten zijn nooit teruggevonden.

Advertenties uit de krant