Afbeelding

Vergunning verleend voor verbouwing Carnisse Veste

Algemeen

BARENDRECHT – De verbouwing van winkelcentrum Carnisse Veste en de komst van supermarkt Lidl, gaan definitief door.

Eigenaar PingProperties heeft de omgevingsvergunning voor winkelcentrum Carnisse Veste definitief verkregen. “Nu de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken kunnen de bouwplannen worden uitgerold. Ruim 2 jaar geleden is PingProperties gestart met het ontwikkelen van haar businessplan voor Carnisse Veste met als doel het winkelcentrum weer toekomstbestendig te maken. PingProperties is daarom zeer verheugd om dit nu naar de praktijk te kunnen brengen”, aldus een medewerker van PingProperties.

Met de verbouwing van het winkelcentrum wordt op de bovenverdieping ruimte gemaakt voor een nieuwe supermarkt, te weten een Lidl. In het huidige winkelcentrum zijn twee full-service supermarkten gevestigd, maar nog geen discountsupermarkt. “De winkel maakt voor iedereen een gezonde en duurzame leefstijl betaalbaar en toegankelijk. In de grotere omgeving van Carnisselande is een enorme behoefte hieraan”, stelt PingProperties.

Zeven bestaande huurders verhuizen naar een andere plek in het winkelcentrum om ruimte te maken voor Lidl. De supermarkt komt op de plek waar nu nog Kruidvat zit tot en met Kruithof Optiek. Het winkelcentrum is daarna volledig verhuurd.

“Tot nu toe had Carnisse Veste een zeer goed draaiende begane grond, maar de bovenverdieping had het lastig met steeds kleiner wordende bezoekersstromen en toenemende leegstand. Met de komst van een derde budgetsupermarkt Lidl gaat er veel veranderen in winkelcentrum Carnisse Veste”, aldus Sander Rovers, investment manager bij PingProperties. De supermarkt zal op de bovenverdieping als publiekstrekker werken, tezamen met de andere bestaande trekker Action. Hierdoor zal de sterke bezoekersstroom eindelijk ook de bovenverdieping bereiken. Andere huurders op de verdieping zullen hier veel voordeel van hebben. Het winkelcentrum als geheel krijgt daarmee weer langjarig een duurzame toekomst.

Een hellend rolpad vormt straks de nieuwe verbinding tussen de twee verdiepingen en de parkeergarage. Het winkelcentrum wordt zo één integraal geheel en is alles straks met één winkelkar bereikbaar. Om ruimte te maken voor het rolpad, wordt op de begane grond de passage verlengd tot aan de plek waar de oude roltrap stond. De indeling van de parkeergarage wijzigt daarop, waarmee ook de veiligheid in de garage verbeterd. Voor de supermarkt wordt een kleine uitbouw geplaatst voor een kantine en inpandige installaties van de supermarkt. De bevoorrading blijft plaatvinden via de bestaande inpandige laad- en losroute. Hiermee wordt (geluids)overlast tot een minimum beperkt.

Alle werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden en het centrum blijft gedurende de hele periode van verbouwing gewoon open en toegankelijk voor publiek.

Advertenties uit de krant