Plannen voor het eerste deel van de Stationstuinen.
Plannen voor het eerste deel van de Stationstuinen.

Nieuwe onduidelijkheid over aantal woningen Stationstuinen

Algemeen

BARENDRECHT – Er is weer een nieuw aantal woningen genoemd voor de toekomstige wijk Stationstuinen: 4500. Gemeenteraadslid Cees Schaap (VVD) wil daar uitleg over.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Stationstuinen, in december, merkte Schaap op dat er in de documenten over het project steeds andere aantallen worden genoemd. “2.300 woningen - 2.600 woningen – 3.000 woningen -3.330 woningen – 3.500 woningen – 4.000 woningen en zelfs 4.300 woningen”, somt hij op in een brief aan het college. 

“Omdat nog niet vaststaat hoeveel woningen uiteindelijk in het plan zullen worden gerealiseerd, is afgesproken, en door de wethouder bevestigd, dat in het vervolg in alle communicatievormen het aantal van 3.500 te realiseren woningen wordt genoemd.”

Volgens Schaap is tijdens een nieuwe bijeenkomst van de gemeente en ontwikkelaar Emborion weer een nieuw getal genoemd: 4500 te realiseren woningen. Hij wil daarover uitleg van wethouder Vermaat. 

“Wat is de invloed van de ontwikkelaar op het vermelden van (sterk wisselende) aantallen te realiseren woningen?”. wil Schaap ook weten. 

Advertenties uit de krant