Afbeelding
Foto:

Bijeenkomst in de Immanuëlkerk

Algemeen

BARENDRECHT - Op zondag 26 mei vindt er weer een bijeenkomst plaats in de Immanuelkerk voor alle Barendrechters die niet regelmatig een kerk bezoeken maar wel belangstelling hebben voor het geloof.

Tijdens deze bijeenkomst is er veel ruimte voor onderling gesprek; daarnaast worden er een aantal bekende liederen gezongen. Ook wordt er ingegaan op een gedeelte uit de Bijbel en wordt nagegaan wat de betekenis ervan is voor het eigen leven.

Deze bijeenkomst staat in het teken van het Pinksterfeest met als thema: ‘God met ons, God in ons’.

Iedereen is van harte welkom, jong of oud, gelovig of op zoek.

De bijeenkomst begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Begonnen wordt met een kopje soep en een broodje.

Adres van de Immanuëlkerk: Klarinetweg 2, 2992 GG, Barendrecht

Contactpersoon: Marcel van der Grift, vdgriftmarcel@gmail.com, 06-54303250

Advertenties uit de krant