Afbeelding

Wijkagent Jochim van Tilburg: verdwaald

Column Column

Op een regenachtige avonddienst begin januari had ik samen met een collega een dienst op de noodhulp. Dit betekent dat je dan ingezet wordt om alle meldingen die bij de politie gedaan worden af te rijden en hier inzet op te plegen. Deze meldingen kunnen binnenkomen via het algemene politienummer 0900-8844 of bij grote spoed of verdachte situaties via het, wel bekende, noodnummer 112.

Deze dienst kregen wij een melding dat er een oudere man op een bromfiets zat. De melders hadden hulp aangeboden aan deze man omdat hij er nogal verloren bij zat. De man gaf toen aan dat hij verdwaald was en niet meer wist hoe hij thuis moest komen.

Natuurlijk zijn wij naar deze man toe gegaan en troffen daar ook de melders aan die zich over deze man hadden ontfermd. Al snel werd het een emotioneel gesprek. De man gaf aan dat hij pech had gehad met zijn bromfiets en dat hij de ANWB had gebeld. Deze zijn langs gekomen en hadden de bromfiets gelukkig weer aan de praat gekregen. Alleen was het door het wachten inmiddels donker geworden. De man dacht de weg nog te weten. Maar helaas, hij had zich hopeloos verloren gereden en was compleet de weg kwijt. De man moest huilen en ook de melders hielden het niet droog.

Gezamenlijk hebben wij eerst de vrouw van de man gebeld die thuis op hem zat te wachten. De man en zijn vrouw vonden dit heel erg fijn, zij maakte zich inmiddels al grote zorgen. Nadat de man zijn helpers uitgebreid had bedankt en de tranen weer enigszins gedroogd zijn wij voor de man uit gereden en konden hem weer op de juiste weg helpen.

Natuurlijk was ik blij dat ik de opluchting op de gezicht van de man kon zien toen hij weer op bekend terrein kwam. Maar ook, en misschien wel vooral, werd ik heel erg blij van deze twee melders. Zij zagen een man in nood en liepen of reden niet weg maar gingen juist naar de man toe met de meest simpele vraag “Gaat alles goed meneer?”. Zo’n kleine en simpele vraag die in dit geval zijn nut maar weer eens heeft bewezen.

Naar elkaar omkijken, elkaar helpen en klaar staan voor de ander. Zulke mooie daden die een grote impact kunnen hebben op de ander. Laat dit een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar!!

Advertenties uit de krant