<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

EVB: Te hard rijdende auto's in woonwijken aan banden

  Verkiezingen

BARENDRECHT - Het te hard rijden van auto's in 30 km gebieden in woonwijken wordt door veel Barendrechtse inwoners als een probleem gezien en leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties. Bij overtreding wordt er nauwelijks gehandhaafd. Dit maakt EVB op uit de vele opmerkingen die verspreid over heel Barendrecht door inwoners werden gemaakt tijdens de wijkbezoeken die EVB afgelopen anderhalf jaar heeft afgelegd.

Een groot aantal wegen in woonwijken zijn nog niet voldoende ingericht conform de huidige inrichtingseisen voor een 30 km gebied. Maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen het herinrichten van een weg als erftoegangsweg betekenen, klinkerverharding aanbrengen in plaats van asfalt, het wegprofiel versmallen en/of het aanbrengen van verkeersdrempels.

Het huidige beleid is erop gericht dat deze aanpassingen worden meegenomen bij planmatig groot onderhoud aan wegen, of bij planmatige rioolwerkzaamheden. De financiering hiervan is echter niet zelden nog een sluitpost, met andere woorden: als het budget niet toereikend is worden de snelheid beperkende maatregelen niet uitgevoerd.

Op initiatief van EVB wordt daarom nu in kaart gebracht wat de benodigde maatregelen zijn en wat die kosten. Voor de zomer van 2018 kan hierover dan worden besloten.

Wat EVB betreft wordt er werk gemaakt van veilig verkeer in de woonwijken!

www.echtvoorbarendrecht.nl/verkiezingen2018


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>