Stationstuinen gaan verder zonder Hagé-terrein
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Het Hag&eacute; terrein aan de Gebroken Meeldijk.</p>

Het Hagé terrein aan de Gebroken Meeldijk.

(Foto: )

Stationstuinen gaan verder zonder Hagé-terrein

BARENDRECHT – De voorbereiding van de nieuwbouwwijk Stationstuinen kan doorgaan. De wijk komt ten oosten van het NS-station.

door Arco van der Lee

De gemeenteraad stemde dinsdag in met de Gebiedsvisie De Stationstuinen. Er komt 745.000 euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Er wordt acht hectare grond gereserveerd in Nieuw-Reijerwaard om de verplaatsing van bedrijven mogelijk te maken.

Hagé 

Kevin van Bommel (EVB) wees erop dat vorig jaar nog door wethouder Luijendijk werd gezegd dat de wijk 5000 woningen zou omvatten. Ook het terrein van Hagé aan de Gebroken Meeldijk zou hierbij worden betrokken. Dit ligt dichtbij de fietstunnel in de Gebroken Meeldijk en de ingang van het station.

Inmiddels blijkt dat eigenaar WDP op het terrein van Hagé zelf nieuwe bedrijfsruimte wil bouwen. Het aantal woningen in de Stationstuinen is nu teruggebracht tot circa 2500 woningen. Van Bommel is daarin teleurgesteld.

Wethouder Luijendijk was teleurgesteld. Hij is dat omdat WDP zelf het terrein wil ontwikkelen. Het bedrijf verleiden om te verhuizen naar Nieuw-Reijerwaard heeft geen zin. Het wil zowel bij het station als in Nieuw-Reijerwaard bouwen.

Inmiddels is er een onderzoek gedaan naar de behoefte aan woningen in de Stationstuinen. Dat geeft volgens de wethouder aan dat er behoefte is aan 2500 tot 3000 woningen. Die woningen zijn te bouwen zonder het terrein van Hagé/WDP.

Onderzoek

Het CDA stelde voor om een onderzoek te doen naar een autoverbinding tussen de Stationstuinen en het centrum. Nu moet al het autoverkeer over de rondweg of wellicht slalommen over het parkeerdek van het station. Er ligt al een tunnel in de Gebroken Meeldijk, maar die is alleen voor fietsers en voetgangers.
Het onderzoek komt er niet, door tegenstemmen van EVB en GroenLinks.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de gebiedsvisie voor de Stationstuinen.

Meer berichten