Gemeente Zwijndrecht maakt wel melding van datalek
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>De mail waarbij alle adressen in de CC stonden.&nbsp;</p>

De mail waarbij alle adressen in de CC stonden. 

(Foto: )

Gemeente Zwijndrecht maakt wel melding van datalek

BARENDRECHT – In tegenstelling tot de gemeente Barendrecht maakt de gemeente Zwijndrecht wel melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In Barendrecht heeft EVB vragen gesteld aan het college over mails van de gemeente waarbij de adressen van alle geadresseerden zichtbaar waren. Het college heeft beterschap beloofd, maar heeft van het voorval geen melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat zou niet nodig zijn.

In de gemeente Zwijndrecht wordt bij een soortgelijk voorval een andere afweging gemaakt. Op 17 februari verstuurde de gemeente Zwijndrecht per email een persbericht. “Per abuis zijn hierbij de mailadressen van de geadresseerden in Cc geplaatst in plaats van in Bcc. De mailadressen van alle geadresseerden waren zichtbaar en hiermee heeft de gemeente een datalek veroorzaakt.” Dit schrijft de communicatieadviseur van de gemeente Zwijndrecht in een excuusmail aan alle betrokkenen.

“Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de gemeente na constatering van de fout een datalekmelding gedaan bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook neemt de gemeente dit datalek op in het eigen data-lekregister.”

Meer berichten