Afbeelding

Waterschap start 1 december met maaischouw

Algemeen

REGIO - Ieder jaar controleert waterschap Hollandse Delta of grondeigenaren de sloten langs hun perceel goed hebben onderhouden. Dit heet de schouw. De maaischouw start 1 december en de baggerschouw 2 januari.

Heemraad watersysteem Dorenda Gerts: “Onze schouwmeesters controleren elk jaar het onderhoud van 7.300 kilometer sloten. Het onderhoud is nodig voor betere doorstroming van het slootwater, minder stankoverlast en betere waterkwaliteit. Door een goed onderhouden sloot kan het waterschap regen en smeltwater goed afvoeren.”

Herinneringsbrief

Op de website van het waterschap, www.wshd.nl/schouw, staat wie een bepaalde sloot moet onderhouden: het waterschap, de gemeente of een particulier. Er moet voor 1 december gemaaid zijn. Als het maaiwerk niet of niet goed is uitgevoerd, stuurt het waterschap een herinneringsbrief met een termijn aan de betreffende grondeigenaar.

Advertenties uit de krant