Marianne de Jong en Cees Buijs met de oprichtingsakte van de afdeling.
Marianne de Jong en Cees Buijs met de oprichtingsakte van de afdeling.

KBO 40 jaar actief in Barendrecht

Algemeen

BARENDRECHT – De Barendrechtse afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) bestaat op 22 september 40 jaar. Bestuursleden Cees Buijs en Marianne de Jong vertellen waarom de KBO nog steeds belangrijk is voor de ouderen in Barendrecht.

door Ilayda Barkey

Marianne de Jong is sinds 2016 verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ze waren lid van het zangkoor van de parochie, vertellen ze. Daar vertelde de toenmalige voorzitter dan de KBO meer leden nodig had. Daarop zijn ze lid geworden. Cees Buijs werd in 2017 voorzitter.

KBO Barendrecht is in 1983 opgericht door de heren Slootweg, Verbeet en Van Lent. “KBO is 40 jaar geleden lokaal ontstaan uit enthousiasme door mensen in die wereld die er toen was en die is onvergelijkbaar met de wereld van nu”, vertelt Cees Buijs. “Waarin mensen over het algemeen ouder worden en mensen en dus langer lid blijven. Een wereld waarin ‘jongere’ ouderen van nu niet zo makkelijk lid worden van een ouderenbond. Het grote verschil met vroeger is dat wij nu meer maatschappelijk betrokken zijn en onze leden meer behoefte hebben aan lokale belangenbehartiging. ”

Dat belangenbehartiging en het creëren van sociale netwerken voor ouderen is prioriteit nummer één voor de KBO. Daarom werkt de vereniging sinds 2017 nu samen met de protestants – christelijke PCOB. “De PCOB heeft een andere identiteit, maar het zijn echt vrienden van ons. Daarom is KBO-PCOB de uitdrukking voor KBO nu” vertelt Cees Buijs. 

Samen met voorzitter Jaap van der Kooij van PCOB heeft Cees Buijs de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht (MCB) opgericht om op een ‘helpend constructieve’ manier te kijken naar de vraag: Hoe kunnen wij voor onze eigen vergrijzende ouderen in Barendrecht een optimalere integratie bereiken van Volkshuisvesting, Wonen en Zorg?

Volgens het KBO-PCOB kan dat doormiddel van het ontwikkelen van sociale netwerken tussen de ouderen. Daarbij past het vervoersproject AutoMaatje. Cees Buijs en Marianne de Jong vinden dat een hoogtepunt voor de KBO. De bond is mede-ontwikkelaar en initiatiefnemer van AutoMaatje. Het project helpt bij het tegengaan van eenzaamheid. 

De nieuwe website ook iets waar de bestuursleden trots op zijn. Maar er is één ding nog belangrijker, zegt Cees Buijs: “Het belangrijkste is dat wij het volhouden. Veertig jaar lang hebben wij met zo’n netwerkorganisatie gezelligheid kunnen creëren voor mensen binnen Barendrecht.”

In de loop van het jaar wordt het jubileum gevierd met de leden. Daar wordt later meer over bekend.

Advertenties uit de krant