Leerlingen stellen om de beurt een persoonlijke vraag aan een van de gasten.
Leerlingen stellen om de beurt een persoonlijke vraag aan een van de gasten. Foto:

Leerlingen in gesprek over de lhbti-gemeenschap

Algemeen

BARENDRECHT – Dalton lyceum Barendrecht wil zorgen voor meer acceptatie van de lhbti-gemeenschap binnen hun school. Op donderdag 15 februari gingen leerlingen in gesprek met verschillende gasten die over dit onderwerp konden vertellen. 

Het gesprek over seksuele- en genderdiversiteit had de vorm van een arenadialoog. De voertaal was Engels, vanwege de aanwezigheid van Duitse leerlingen. De leerlingen gingen in gesprek met burgemeester Ronald Schneider van gemeente Barendrecht, burgemeester Boy Scholtze van gemeente Drimmelen, Mark Mees van het schoolbestuur, lhbti-gids Sanne Pols, bestuurslid Lou Manders van de John Blankenstein Foundation en twee docenten van het Dalton Lyceum. 

De gasten en leerlingen debatteerden over verschillende stellingen. Na elke stelling mochten leerlingen een persoonlijke vraag stellen aan een van de gasten. Een leerling vroeg aan Boy Scholtze wat het betekent om openlijk homo te zijn als burgemeester. “Ik heb berichten gehad van ouders die dankbaar zijn dat ik er zo open over ben, omdat het hun kinderen een uitkijk geeft. Ik ben een burgemeester voor iedereen, maar een rolmodel voor velen,” vertelt Scholtze. 

Door met elkaar in gesprek te gaan over de stellingen werden meningen en ideeën gedeeld. Zo gaven leerlingen aan op school meer te willen horen over dit onderwerp. Ook was een terugkomende vraag wat scholen en gemeentes kunnen doen om voor meer acceptatie voor seksuele- en genderdiversiteit te zorgen. “Hoe bereiken we mensen die niet willen luisteren. In een grote groep is het nu eenmaal zo dat mensen die verschillend zijn zich buitengesloten voelen of dit ook echt worden. Daarom is het heel belangrijk dat mensen niet alleen vanuit hun eigen perspectief kijken, maar ook vanuit het perspectief van een ander,” aldus Mark Mees. 

De rest van de middag kwamen nog verschillende onderwerpen aan bod. Zoals of transgender atleten mee mogen doen in gender gescheiden competities, of educatie over seksuele en genderdiversiteit eerder moet starten en wat de rol van docenten en ouders is. Het was voor alle aanwezigen een leerzame middag, waarin kennis en ervaring werd gedeeld. 

Advertenties uit de krant