Logo deschakelbarendrecht.nl

Handen uit de Mouwen-dag

BARENDRECHT Donderdag was het de Handen uit de mouwendag. Een dag waar scholieren iets wilden betekenen voor de mede mens.

Borgstede kreeg 's morgens een bezoek van de Rehobothschool. Leerlingen verzorgden de koffie voor de bewoners in de Carrousel en het huis. Aansluitend deden ze een vragenspel met de bewoners. Tot slot werd er met elkaar gezongen. Ze beloofden nog eens terug te komen om voor bewoners te zingen.

's Middags kwamen er scholieren uit Smitshoek. Deze scholieren zorgden dat de rollators van de bewoners werden schoongemaakt. Ook hebben ze de bollen die eerst rijkelijk binnen hebben gebloeid in de tuin gezet. Borgstede dankt stichting Present en Open Limonade voor de contacten die gelegd worden met de huizen.

Meer berichten