<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
De meeste woningen zijn nu aangesloten op het aardgasnet.
De meeste woningen zijn nu aangesloten op het aardgasnet. (Foto: )

Snel meer duidelijkheid over aardgasvrij Barendrecht

BARENDRECHT – Voor de zomer wordt duidelijk welke Barendrechtse wijken het eerst van het gas af kunnen gaan. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte.

Door Arco van der Lee

Als gevolg van het landelijke Klimaatakkoord hebben de gemeenten de taak gekregen om te zorgen dat er in 2050 geen gebouwen meer op het aardgas zijn aangesloten. In 2030 moet 20 procent van de woningen aardgasvrij zijn. Dan moet er 49 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990.
De drie BAR-gemeenten worden door het bureau Overmorgen begeleid bij het opstellen van een Warmtevisie. Een medewerker van het bureau en wethouder Tanja de Jonge (GL) vertelden de commissie over de vorderingen.

Tijdspad
De Warmtevisie is het tijdspad waarin de wijken aardgasvrij worden. Het besluit per wijk wordt genomen in een wijkuitvoeringsplan. Voor 2030 wordt gestart met de wijken die het meest kansrijk zijn om een aardgasvrije warmte-voorziening aan te leggen.

In Barendrecht staan 19.184 woningen. Het doel is om voor 2030 twintig procent daarvan, 3.840 woningen, van het gas af te halen.
De uitgangspunten daarbij zijn: een betaalbare overstap, heldere informatie, een duurzame en betrouwbare oplossing en plannen die haalbaar en uitvoerbaar zijn.

In april komt de wijkfasering in het college en op 26 mei in de raadscommissie. Dan wordt duidelijk in welke wijken er het eerst gaat worden gewerkt. Er komt dan ook een bewonersavond. De besluiten worden genomen in de tweede helft van het jaar. Dan is er ook weer een bewonersavond.

Alternatieven
Er zijn in Barendrecht drie alternatieven voor aardgas in beeld. De eerste is elektriciteit, waarbij de woning wordt verwarmd door een warmtepomp. Een andere mogelijkheid is een warmtenet, waarbij de woning wordt aangesloten op een buis waardoor warm water stroomt. Dat kan restwarmte van de industrie zijn. De derde optie is hernieuwbaar gas. Dat bestaat onder meer in de vorm van biogas en waterstof.
Bureau Overmorgen ziet waterstof niet als een realistische optie. Het zal vooral beschikbaar komen voor industrie en zwaar transport. Bij de verschillende opties hoort altijd een betere isolatie van de woning.
De verschillende opties hebben één ding gemeen: geen enkele optie is rendabel. Er moet altijd geld bij.

Bureau Overmorgen adviseert om de starten met wijken waar al initiatieven zijn voor gasloos wonen. "Maar nergens is 100 procent draagvlak. Dat is een utopie."

Bewoners
Over de Warmtevisie is overleg tussen de gemeente, energiebedrijf Stedin en woningcorporatie Patrimonium. Eigenaren van koopwoningen zitten op dit moment niet aan tafel bij het overleg.

Er zijn wel twee bewonersavonden geweest. Die zijn door dertig mensen bezocht. De projectleider van de gemeente meldde dinsdag trots dat zich voor de avond van woensdag 19 februari al 48 mensen hebben aangemeld. Als elke bezoeker één woning vertegenwoordigt, dan is volgende week 0,25 procent van de woningen vertegenwoordigd.

Wethouder Tanja de Jonge erkent dat er nu nog vrij weinig bewoners betrokken zijn bij het project. Ze verwacht dat de belangstelling toeneemt als er wijkplannen worden gemaakt. "Dan komen er klankbordgroepen waarin een doorsnede van de wijkbewoners is vertegenwoordigd." De wethouder verzekert dat pas daarna een besluit wordt genomen voor de betreffende wijk.

Informatie
Op de website van de gemeente Barendrecht is informatie te vinden op de pagina
www.barendrecht.nl/aardgasvrij.
Op deze website kan men zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het aardgasvrij maken van de gemeente.
De bijeenkomst op woensdag 19 februari is van 19 tot 21.30 uur in het gemeentehuis, Binnenhof 1. Aanmelden via de website van de gemeente.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>