Vrijwilligers van Buurtpreventie in 2022.
Vrijwilligers van Buurtpreventie in 2022.

‘Schrik en teleurstelling’ over stoppen van buurtpreventie

Algemeen

BARENDRECHT – Het stoppen van de Stichting Buurtpreventie Barendrecht per 1 januari heeft tot vragen geleid in de gemeenteraad.

Buurtpreventie bestaat uit vrijwilligers die regelmatig rondlopen in hun eigen wijk of buurt. Ze houden hun ogen en oren open. Als dingen niet in orde zijn, kunnen ze dat melden bij de gemeente of de politie.

In Barendrecht wordt sinds 2004 geprobeerd een goed werkende buurtpreventie op te zetten. In 2021 vond de laatste herstart plaant. Er zijn nu nog tien vrijwilligers actief.

Via een ingezonden brief in De Schakel heeft het bestuur van de Stichting Buurtpreventie Barendrecht laten weten dat de stichting per 1 januari stopt. “Deze beslissing is het gevolg van het voornemen van de gemeente Barendrecht om per 1 januari 2024 zelf een ander buurtpreventie – initiatief op te zetten”, stelt het bestuur.

Over de mededeling van de stichting hebben gemeenteraadsleden van PvdA en EVB vragen gesteld aan het college.

Tina Jakoeb (PvdA) benadrukt ‘de waarde van de lange en vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de stichting, die mede dankzij de inzet van vele toegewijde vrijwilligers heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gemeenschapsveiligheid en sociale cohesie’. Ze wil van het college informatie over de nieuwe opzet van buurtpreventie en over de positie van de vrijwilligers.

“Op welke wijze wordt de kennis en ervaring van de stichting en haar vrijwilligers gewaarborgd binnen de nieuwe structuur?”, wil Jakoeb weten.

De opheffing van de Stichting Buurtpreventie heeft bij de EVB-raadsleden Jonathan Vrijman en Hans Heiden voor ‘schrik en teleurstelling’ gezorgd. Zij willen informatie van het college over de nieuwe opzet van buurtpreventie.

“Ziet u de mogelijkheid om de buurtpreventie op andere gedachten te brengen en te overtuigen toch door te gaan in een invulling die voor beide partijen tot tevredenheid leidt? Zo nee, wat wordt nu het vervolgplan om een nieuwe buurtpreventie op te zetten?”, vragen Vrijman en Heiden aan het college.

Advertenties uit de krant