<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

Mooie herdenkingsbijeenkomst voor mevrouw van Belzen

  •   1195 keer gelezen

BARENDRECHT - In de Bethelkerk werd maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Bij binnenkomst klonk de orgelmuziek die ook klonk tijdens het huwelijk van het echtpaar Van Belzen. Harmonievereniging Barendrecht voerde twee stukken uit.

Ook Christelijk Gemengd Koor Ridderkerk werkte mee. Mevrouw Van Belzen was lang lid  van dit koor. Toen haar ziekte vorderde woonde ze toch lange tijd de repetities bij, tot aan de pauze. Tien dagen geleden gaf het koor een uitvoering in het verpleeghuis. Mevrouw Van Belzen heeft bij één van de liederen toen bij het koor op het podium gestaan. Dat lied werd maandagmiddag uitgevoerd.

De bijeenkomst werd geopend door ds. Klopstra van de Hersteld Hervormde Gemeente, waar de familie Van Belzen lid van is.

Commissaris van de Koning Jaap Smit zei onder de indruk te zijn van de manier waarop burgemeester Van Belzen met de ziekte van zijn vrouw is omgegaan. De grote belangstelling voor de afscheidsbijeenkomst laat zien dat mensen haar inzet voor de samenleving in Barendrecht hebben gewaardeerd.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht sprak namens de burgemeesters van de regio. Hij had enkele weken geleden een kennismakingsgesprek met zijn collega Van Belzen. ,,Ik vertelde over mijn verhuizing naar Dordrecht en mijn aanstaande huwelijk. Toen vertelde hij me over de ziekte van zijn vrouw. Je zit dan in twee totaal verschillende levensfases."

Verder spraken de nestor van de gemeenteraad Klaas Orsel, raadslid Coby van Deursen en gemeentesecretaris Gert Jan Bravenboer.

Aanwezig waren verder onder meer:

De wethouders van Barendrecht en een groot aantal ambtenaren. De oud-wethouders Leon van Noort, Martin Schreurs en Jeroen Gebben. Oud-burgemeester Jan Waaijer van Ridderkerk en de Ridderkerkse wethouders Henk Dokter en Vollebregt Smit.

Woensdag wordt mevrouw Van Belzen in besloten kring begraven.

Dankwoord Burgemeester van Belzen bij de herdenkingsbijeenkomst van mevrouw Van Belzen

Meneer de commissaris, geachte collegae, dames en heren,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u allen hartelijk te bedanken voor uw aanwezigheid deze middag. Het is voor mij en mijn familie een grote bemoediging dat zovelen in deze verdrietige dagen, en in het bijzonder vanmiddag, met ons meeleven.

Meneer de commissaris dank voor de warme belangstelling die u getoond hebt tijdens het ziekteproces, en ook nu vanmiddag door uw aanwezigheid en voor de gesproken woorden. Dank ook aan collega Kolff voor zijn bijdrage deze middag, datzelfde geldt ook voor dominee Klopstra, voor de nestor van de raad de heer Orsel, raadslid mevrouw van Deursen en de gemeentesecretaris de heer Bravenboer.

Dank ook aan het harmonieorkest en de organist van de harmonievereniging Barendrecht, de leden van het christelijk gemengd koor Ridderkerk, waar mijn vrouw lid van was, voor hun muzikale omlijsting. Dank ook aan het kerkbestuur van de Bethelkerk voor de mogelijkheid gebruik te maken van dit kerkgebouw deze middag. Dank ook voor de collegae, leden van de raad, leden van het college, medewerkers van de BAR organisatie, voor hun getoonde belangstelling. Ook de organisaties waar ik op enigerlei wijze bestuurlijk actief ben, wil ik bij deze dank betrekken. 

Het op korte termijn organiseren van deze bijeenkomst vergde veel inspanning en ik wil iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd hartelijk danken.

Heel veel dank ook aan de Barendrechtse  inwoners voor hun betrokkenheid en in het bijzonder dank ik de vele vrijwilligers die met grote inzet het mij mogelijkheid maakten mijn ambt te vervullen de afgelopen periode. Zij creëerden voor mijn vrouw en mij een veilige situatie. Zij meldden mij het volgende: uw vrouw heeft tien jaar klaar gestaan voor onze inwoners nu moeten wij voor haar klaarstaan. Dat heeft mij ontroerd. En zij hebben het ook waargemaakt. Zij gingen door tot het laatste. Ik zal hun onbaatzuchtige en volhardende inzet nooit vergeten. Hierin kwam de kracht van de lokale samenleving tot uiting; want in Barendrecht laten we elkaar niet vallen maar zorgen we voor elkaar.

Ik ben trots dat ik burgemeester mag zijn van deze gemeente Barendrecht, waar inwoners voor elkaar klaarstaan. Mijn vrouw heeft zich al die jaren te midden van u zeer thuis gevoeld. Zij heeft met genoegen de afgelopen jaren aan mijn zijde gestaan bij hoogtepunten in de lokale samenleving. Zij was een stille kracht naast mij en door uw aanwezigheid vanmiddag ervaar ik dat zij een gewaardeerde burgemeestersvrouw was binnen onze gemeente. Ik spreek de wens uit dat wij haar zo zullen herinneren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>