<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

Rekenkamer: veel knelpunten bij wijkteams

  •   257 keer gelezen

BARENDRECHT – Wijkteams functioneren niet optimaal en het lukt de gemeente niet om knelpunten adequaat aan te pakken. Dat concludeert Rekenkamer Rotterdam. Volgens de rekenkamer moet de gemeente signalen uit de praktijk van wijkteammedewerkers eerder en beter oppakken. Ook worden de teams niet adequaat aangestuurd.

Gemeente Barendrecht heeft heel wat werk te doen, constateert de rekenkamer in het rapport 'Een taak voor de boeg – onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams'. Dat werd gisteren, woensdag 10 januari, aangeboden aan de gemeenteraad.

Wachtlijsten
De wijkteams in Barendrecht hebben wachtlijsten. Hierdoor kan de gemeente niet voldoende waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld jeugdhulp, schuldhulpverlening of ondersteuning van thuiswonende ouderen.
De gemeente wil dat cliënten zich na enkele maanden ondersteuning weer zelf redden, eventueel met hulp van het eigen sociaal netwerk of een andere voorziening in de buurt. De rekenkamer concludeert echter dat cliënten vaak langer hulp nodig hebben van het wijkteam. Dat zorgt voor wachtlijsten.

Hulp inschakelen lukt niet
Ook blijkt uit het rapport dat de wijkteams er nauwelijks in zijn geslaagd organisaties in de buurt in te schakelen. Wijkteamleden hebben te weinig tijd om contacten met deze organisaties te leggen, onder meer doordat zij veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken.
Het lukt wijkteams daarnaast vaak niet om ervoor te zorgen dat cliënten snel hulp krijgen van andere professionele hulpverleners. Voor die andere voorzieningen bestaan namelijk eveneens wachtlijsten, met name voor specialistische jeugdzorg.
Wethouder Johan van Wolfswinkel: ,,Het college vindt ook dat inwoners soms te lang moeten wachten. Per 1 januari is de werkwijze daarom aangepast. Daarnaast is in de gespecialiseerde jeugdhulp een verbeterde werkwijze ingevoerd om de wachttijd te verkorten."

Van Wolfswinkel heeft waardering voor het onderzoek, maar is ook kritisch: ,,De in het rapport gesignaleerde knelpunten nemen we grotendeels over. Er zijn wel enkele onjuistheden in te vinden, die we graag willen ophelderen. Zo meldt de rekenkamer dat de gemeente geen inzicht heeft of de wijkteams passende hulp bieden. Het wijkteam weet juist heel goed of de zorg en ondersteuning passend is geweest, maar gemeentebreed wordt dit nog niet bijgehouden. We hebben het voornemen dit komend jaar wel te gaan doen."

Kloof tussen beleid en uitvoering
In januari 2015 is gemeente Barendrecht gestart met vier wijkteams. Deze teams moeten ondersteuning bieden aan inwoners bij uiteenlopende problemen, zoals gedrags- en opvoedingsproblemen van jeugdigen, ouderenproblematiek, overbelasting van mantelzorgers, relatieproblemen en schuldenproblematiek. De conclusies zijn voor de rekenkamer een bevestiging van de (veel) te snel doorgevoerde decentralisatie door de Rijksoverheid, waarbij taken verschoven naar gemeenten.

De rekenkamer concludeert dat er een kloof is tussen beleid en uitvoering. En dat veel knelpunten in het functioneren van wijkteams al sinds 2015 bestaan, maar door de gemeente nog niet adequaat zijn aangepakt. De rekenkamer beveelt de gemeente aan om te bezien of de verwachtingen van zelfredzaamheid en het eigen sociaal netwerk van cliënten realistisch zijn. En beveelt aan om in ieder geval tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te trekken om de wachtlijsten weg te werken.

'Zorg niet in het geding'
Het Barendrechtse college neemt de meeste aanbevelingen over, maar niet allemaal. Zo wil het college nog geen extra medewerkers aantrekken. Eerst worden andere maatregelen genomen om de wachtlijsten weg te werken. Van Wolfswinkel: ,,De kwaliteit van zorg aan onze inwoners is niet in het geding. Er zijn momenteel geen schrijnende situaties bekend in Barendrecht waar geen hulp geboden wordt."

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>