<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto: Jos Wesdijk

College presenteert Voorjaarsnota en ombuigingen

BARENDRECHT - Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders presenteerde vrijdag de Voorjaarsnota 2020. Dat is de opmaat naar de behandeling van de begroting voor 2020 in november. Belangrijk onderdeel is hoe de gemeente de grote financiële tekorten in onder andere de (jeugd)zorg gaat opvangen.

Het college presenteert de bezuinigingen in de Voorjaarsnota 2020 via drie scenario's aan de gemeenteraad. De scenario's verschillen van elkaar als het gaat om het totale bedrag dat ermee wordt bezuinigd en de impact ervan op de samenleving. De voorstellen zijn beoordeeld op de mate van impact op de samenleving en zijn ingedeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood.

Het college denkt hiermee een structureel bedrag van 2 miljoen euro aan groene voorstellen met 'aanvaardbare maatschappelijke gevolgen' te kunnen realiseren. De overige 0,5 miljoen euro bestaat uit voorstellen met grotere maatschappelijke gevolgen. Die vindt het college minder of niet gewenst. Het college sluit niet uit dat bij een verdere verslechtering van de financiële situatie alsnog op deze voorstellen te moeten terugkomen.

Op 24 juni wordt het geheel besproken in de commissie P&C. Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit. Het college brengt maatschappelijke partners op de hoogte van de eventuele veranderingen. Reacties en opmerkingen nemen zij mee in de aanloop naar de raadsvergadering.

De hele voorjaarsnota is hier te lezen.

Scenario 1
Dit scenario heeft 1,25 euro aan 'groene' voorstellen en bestaat met name uit administratieve oplossingen. Kort samengevat:
 - De inkomsten van degeneratie van wegen hoger begroten;
- Het budget voor bestemmingsplannen beperkt aframen;
- Zorgen voor minder bijstandsuitkeringen;
- Inzetten op het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen;
- Een besparing realiseren in de BAR-organisatie;
- De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de toename van het aantal woningen;
- De reserve Openbare Verlichting opheffen;
- De Front Office balietijden aanpassen;
- De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de gestegen woningprijzen;

Scenario 2
Dit scenario bevat alle onderdelen van scenario 1, aangevuld met de volgende 'groene' voorstellen:
- Invoeren van betaald parkeren op het stationsdek;
- Verlagen van onderhoudskosten civiele kunstwerken;
- Verlagen onderhoudskosten inventaris, installaties en apparatuur van straatmeubilair
- Kosten verlagen bij onderhoud buitenruimte door het omvormen van beheergroepen groen;
- Opzeggen huur parkeerplaatsen bij de Bethelkerk;
- Stoppen met begrazing op de geluidswal A15;
- Stoppen met periodiek (preventief) live uitkijken van de camera's bij het NS-station;
- Stoppen met ondersteuning van Buurtpreventie;
- Aframen bedragen voor schades aan eigendommen straatmeubilair van de gemeente;
- Aframen budget schuldhulpverlening naar het gemiddelde niveau van 2015 t/m 2018;
- Verminderen budget jeugd bedrijfsvoering;
- Stoppen met bestrijding van wespen;
- Minder plantenbakken e.d. voor de buitenruimte aanschaffen;
- Minder areaal groen vervangen;
- Onderhoudsniveau verhardingen verlagen;
- Voorlichting en preventie op thema's integraal veiligheidsbeleid verlagen;
- Luizen in elzen niet meer bestrijden;
- Onderhoudskosten Begraafplaats Den Ouden Dijck verlagen voor de niet in gebruik genomen delen;
- Innovatiefonds voor Wmo oprichten en daarmee maatschappelijke transformatie doelmatiger realiseren;
- Afbouwen preventieve activiteiten van Welzijn in Wijkteams;
- Verlaging budget preventie schuldhulpverlening;
- Anders inrichten budget Mantelzorg;
- Budget zorgverzekering minima aframen;
- Plaatsen zonnepanelen in de Zuidpolder;
- Stoppen met het sportgala;
- Invoeren van precario of huur gemeentegrond voor commerciële terrassen;
- Verhogen gemeenteleges rijbewijzen en trouwboekjes;
- Verhogen huur begraafplaats Den Ouden Dijck.

Deze ombuigingsvoorstellen leveren in 2019 niet direct een substantieel voordeel op. Bovendien vraagt bijvoorbeeld het voorstel 'Invoeren betaald parkeren bij het station' een investering van ongeveer 50.000 euro.

Scenario 3
Dit scenario bestaat uit de voorstellen van scenario 2, aangevuld met de volgende 'oranje' voorstellen:
- Het onderhoudsniveau voor aanschaf duurzame goederen buitenruimte verlagen naar niveau C/D;
- Opheffen van de hondenuitlaatplaatsen;
- Baggeren beperken tot het hoogstnoodzakelijke;
- Afbouwen van ouderenwerk;
- Afbouwen van de vraagwijzer gemeente;
- Verlagen subsidies sportverenigingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>