Logo deschakelbarendrecht.nl
(Foto: Tom Pilzecker)
(Foto: Tom Pilzecker)

Gemeente omarmt regionale koers vermindering CO2-productie

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft op 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, het regionale Energieperspectief 2050 ondertekend. Ze hebben daarmee met de Provincie en met de andere gemeenten en waterschappen in de energieregio Rotterdam-Den Haag een gezamenlijk toekomstbeeld van hoe de CO2-productie verminderd kan worden. Het doel is een CO2-neutraal Nederland in 2050. Alle inwoners gaan er mee te maken krijgen, want hoe moeten we straks bijvoorbeeld koken of ons huis verwarmen?

Wethouder De Jonge: 'De goede samenwerking in onze regio heeft dit perspectief voor de toekomst van onze energievoorziening opgeleverd. Samen met onze inwoners en bedrijven wordt de energietransitie mogelijk.'

Het regionale Energieperspectief 2050 schetst een gezamenlijk toekomstbeeld. Een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt worden, maar we energie gebruiken van natuurlijke bronnen zoals zon en warmte. Het Energieperspectief brengt in beeld welke schone, veilige, betrouwbare en betaalbare energie-oplossingen passen in onze regio. Het schetst hoe we kunnen komen tot een CO2-neutrale energievoorziening in de regio Rotterdam-Den Haag.

Overheden en andere belanghebbende partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van het Energieperspectief 2050. Voor de uitwerking ervan wordt nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma gemaakt. Het Energieperspectief is richtinggevend voor verdere planvorming op regionaal niveau. De uiteindelijke lokale prioritering en invulling vragen daarbij altijd om maatwerk.

In de energieregio Rotterdam-Den Haag werken 57 betrokken partijen - gemeenten, provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven, waterschappen en diverse andere belanghebbenden - samen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Al deze partijen zetten actief in op een meerjarige samenwerking richting 2050.

(bron: gemeente Barendrecht)

Meer berichten